Edelényi földvár


Edelényi földvár

Miskolctól északi irányban haladva a Bódva folyó menti Edelénybe érkezünk, mely napjainkra már teljesen összeolvadt a középkorban még önálló Borsoddal.

 

A Kárpát-medencében új hazára lelt magyar törzsek elsősorban az állattartásra alkalmas sík vidékeket valamint a szálláshelynek megfelelő folyóvölgyeket választották ki letelepedésre. A 11. század elején eldőlt a hatalmi harc, a nép a központosított államot létrehozó István királyt ismerte el egyedüli urának. Az ország területét a királyság könnyebb igazgatása érdekében vármegyékre osztották fel, amelyek élén az uralkodó által kinevezett ispán állt. Tisztének fizetségéül megkapta az alávetett lakosság adóinak egyharmadát.

Székhelyét az ispánsági vár képezte, melyet az ismert adatok szerint országszerte hasonló módszerrel emeltek elődeink. A környékbeli erdőségekből kivágott vaskos fatörzseket rácsszerkezetben helyezték egymásra, majd térközeiket földdel töltötték meg. Ezáltal mintegy tíz méter magas várfallal vették körbe a folyó ártere fölé magasodó dombot: ennek másfél hektáros területén a kutatások során egy kis alapterületű, román stílusú templom kőfalmaradványai kerültek napvilágra, mert itt emelkedett a borsodi esperesség is. 

Borsod vára az írásos forrásokban, 1219-ben szerepelt először, ispánja mellett felsorolták a fegyveres szolgálatot ellátó várjobbágyokat vezető hadnagyot és beosztottait, a századosokat is. Békeidőben szinte lakatlan volt a borsodi vár, hiszen a várjobbágyok és az állattartással, földműveléssel valamint kézművesiparral foglalkozó várnépek szétszórtan, kis falvaikban élték mindennapjaikat. Csak háborús veszély idején vonultak be a biztonságot jelentő vár falai közé.

A szakemberek megállapítása szerint a borsodi várat kétszer is átépítették, valószínűleg az ostromokban elszenvedett sérülések javításaként. Az 1241-es tatárjárás idején sorsa nem ismert, minden bizonnyal lerombolták, mivel többé nem szerepelt a krónikákban. Napjainkban a történelmi emlékhelyen a várfal kis részletét rekonstruálták, bemutatva, hogy milyen grandiózus erőfeszítésekre voltak képesek elődeink.


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2013. március 4.
Nézettség: 2,015 Kategória: Varaink, kastélyaink
Előző cikk: Ecsegi Ilona-vár Következő cikk: Egeres kastély, Egeres (Kolozs megye)

Forrás:
www.magyar-varak.hu


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: