Csór nemzetség


Csór nemzetség

A Csór nemzetség (Chor) -el kapcsolatban az első adat krónikáinkban 1108-ból való, mikor a Székesfehérvár és Várpalota közt fekvő Csór falu volt említve egy esemény kapcsán. A Csór nemzetségnek 2-ága ismert, melyek közül az egyik a 13. században, a másik a 14. században élt. Azonban a Csór nemzetség tagjai csak a 14. században, 1326-ban kezdtek szerepelni az oklevelekben, mikor a nógrádi Gedét kapták Károly Róbert királytól.

A 13. században éltek:

I. Botos, kinek fiai voltak 1240-1244 körül: László, Gyikó János

Achilles, kinek két fia volt 1240-1244 körül: István és Márton

 

A 14. században éltek:

I. Nagy Péter (1313), kinek fiai voltak: Tamás (1326-1358), és II. Péter (Pető) 1326-1339 cserőgyi várnagy.

- Tamás (1326-1358) -csókakői várnagy, liptai és kőrösi főispán, királyi főajtónálló, ó-budai várnagy. Tamásnak három fia volt:

- III. Péter

- Mihály (1354)

- János (1354-1373 - főajtónálló, győri és komáromi főispán. Jánosnak fiu utódja nem született, csak lányai maradtak, ezért a nemzetség kihalt. 1373-ban a király János lányait fiúsította.

Tamás, Péter fia, öccsével Petővel, ki cserögyi várnagy volt 1312. részt vett Károly Róbert király pártján a rozgonyi csatában.

Tamás 1330-tól Csókakő várnagya. Károly Róbert király 1326-ban szerezte meg Csókakőt a Csákoktól, melyet koronauradalomkért tartott meg, és 1330-ban Csór Tamást tette meg Csókakő várnagyává. Csór Tamás, mint az új várnagy arisztokrácia tagja ez időben főleg Komárom vármegye déli részén épített ki magának nagy uradalmat, a Győr vármegyei Gönyűtől kezdve Igmándig. Ekkor birtokai közé tartozott a mára már elpusztult Barancsfölde, Zelebeg, Csicsó, valamint Császár, Csép, és Igmánd is.

1332-ben pedig a Csór nemzetségből származó Péter fia Tamás csókakői és gesztesi várnagynak, későbbi lovászmesterének adományozta Károly Róbert király Kocs települést vámjával együtt, az 1330. őszi Havasalföldi hadjárata során – a király és serege ellen Bazarab vajda cselszövésekor – a Csór Tamásnak a király megmentése során tanúsított hősies magatartása jutalmául /Magy.Nemz.T./: Csór Tamás, Csór Péter fia a menekülő királynak, "kinek lova a fáradtságtól már makacskodni kezdett" átadta saját lovát, hogy a király életét megmentse.  

1332-ben Károly Róbert király őt tette meg a Nápolyba küldött öt éves Endre (András) fia nevelőjéül, és Nápolyi háztartásának igazgatójául.

1333-tól gesztesi várnagy,1341-ben Liptó vármegye ispánja, 1350-ben kőrösi főispán is, 1351-től kis ideig erdélyi vajda, 1353-tól királyi főajtónálló, 1354-ben ó-budai várnagy volt. 1360-ban már nem élt.


Szerkesztés dátuma: péntek, 2013. március 22.
Nézettség: 2,774 Kategória: Korok » Nemzetségek
Előző cikk: Csolt nemzetség Következő cikk: Csupor nemzetség

Forrás:
hu.wikipedia.org


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: