Vukics Ferenc előadása - Hazám védelmében - MOGY 2012 Magyar Vagyok sátor

 
   

MOGY 2012 / Vukics Ferenc / Bösztörpuszta - 1. részA videók megtekintéséhez bejelentkezés és két csillag szükséges. Tájékoztató a csillagokról itt
Ez youtube.com videó.
Segítség a youtube.com típusú videók lejátszásához: Kattints Ide

« Előző
Létrehozás dátuma: vasárnap, 2012. augusztus 26. Nézettség: 11,267


Videó lista megjegyzések

Ajtai-Baricsa Edith Katalin
vasárnap, 2012. augusztus 26. 17:18
Néhány felidézendő sor a Bánk bánból:

TIBORC
Sok pénzre van szükségek: és mivel
Mi annyit adni nem tudunk, tehát
Sovány nyakunkra izmaelitákat
Ültettek - ez már égbe kiált.
Van más kigázolás? - vitézkedést
Ugyan ne várjanak tőlem; de hisz '
A háborúban szabad fosztani.
E gondolat legjobbnak látszatott.

BÁNK (búsan néz ki az ablakon).
Magyar hazám! -

TIBORC
A jó merániak
Azt háború nélkül is megteszik; mert
Hisz' a zsidók eleget fizetnek; a-
Kiket tulajdonképpen tán nem is
Lehetne embernyúzóknak nevezni,
Nyúzásra bőr kivántatik, holott
Azt a merániak magok lehúzták
Már csontjainkról; így tehát ezek
A húsba kénytelenek bemetszeni -
Igaz, hogy a metéltetett sikolt; de
Hisz' arra nem szükség hallgatni, csak
Haszon lehessen. - S a nagyasszony -?
(Keserű megvetéssel lódítja el a kezét.)

BÁNK (fejét az ablakfához nyomván).
Oh!

TIBORC
Ő cifra és márványos házakat
Épittet; és mi - csaknem megfagyunk
Kunyhónk sövényfalai közt -

BÁNK
Átkozott!

TIBORC
Ő csorda számra tartja gyűlevész
Szolgáit! éppenséggel mintha minden
Hajszála egy őrzőt kivánna; sok
Meránit, olykor azt hinné az ember,
Hogy tán akasztani viszik, úgy körül
Van véve a léhűtőktől, s mi egy
Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.
Ő táncmulatságokat ád szűntelen,
Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy
Keresztelője volna: és nekünk
Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az
Utcán előnkbe bukkanik, mivelhogy
A tartozás mindjárt eszünkbe jut.
A jó merániak legszebb lovon
Ficánkolódnak - tegnap e gy kesej,
Ma szürke, holnap egy fakó: - nekünk
Feleség- és porontyainkat kell befogni,
Ha veszni éhen nem kivánkozunk.
Ők játszanak, zabálnak szűntelen,
Úgy, mintha mindenik tagocska bennek
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk
Kéményeinkről elpusztúlnak a
Gólyák, mivel magunk emésztjük el
A hulladékot is. Szép földeinkből
Vadászni berkeket csinálnak, a-
Hová nekünk belépni nem szabad.
S ha egy beteg feleség, vag y egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,
És aki száz meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített.

BÁNK
Hogy úgy van!

TIBORC
Ők monostort, templomot
Építenek, hol úgy sípolnak, úgy
Megzengenek, hogy a zarándokok
Táncolni kénytelenek a sáros útcán;
Nekünk pedig nincs egy jó köntösünk,
Melyben magát az ember egy becs es
Védszent előtt mutathatná meg a
Templomban.

BÁNK
Oh, buzogj vér! csak buzogj!

TIBORC
Hahogy panaszkodni akarunk, előbb
Meg kell tanulnunk írni; mert az ily
Szegény paraszt az úr elébe nem
Mehet be többé - úgy rendelte Béla
Király, s merániak hasznát veszik -
Hisz' öszvekarmolázná a sz egénynek
Patkója a szép síma padlatot!
S ha tán utolsó fillérünkre egy
Törvénytudó felírja a panaszt:
Ki írja fel keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa azt. - -

BÁNK
Te Isten!

TIBORC
El kellene pirúlniok,
Midőn ezüst-arannyal varrt övek
Verődnek a lábszáraikra, mert
Véres verejtékünk gyümölcse az.
Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt
Kötnének inkább a hasokra, - leg-
Alább csak úgy külsőkép is mutatnák
A gyászt azon szegény nyomorúltakért
Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal
A sírba döntenek -

BÁNK
Tűrj békességgel -

TIBORC
Tűrj békességgel, ezt papolta az
Apáturunk is sokszor: boldogok
A békességesek, mert isten fiainak
Hívatnak, - úgy de tömve volt magának
A gyomra. Istenem! mi haszna! ha
Szorongat a szegénység: a poko lt
Nem féljük - a mennyország sem jön oly
Szép színben a szemünk elébe.

BÁNK
Kirontjuk a korlátokat, lezúzzuk
A jó barátot, ellenséget; és
Aztán ha célra értünk, sírni kell csak:
Szánom keserveiteket, emberek!

TIBORC (nevetve).
Te szánsz nagyúr? oh a magyar se gondol
Már oly sokat velünk, ha zsebe
Tele van - hisz' a természet a szegényt
Maga arra szánta, hogy szülessen, éljen.
Dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és -
Meghaljon. Úgy van, úgy!ismérni kell
Az élhetetlenek sorsát, minek-
Előtte megtudhassuk szánni is
Ajtai-Baricsa Edith Katalin
vasárnap, 2012. augusztus 26. 18:06
Bölcs, tisztességes és jószándékú Vukics előadása.... de az elején megállnék egy kérdésre:

Mi az, hogy a magyarok reklámhordozói a sportolók...?Más nincs- szerinte!!!! A magyar kultura egyéb ágai- irodalom, zene, képzőművészet, néptánc hihetetlen hatalmas rajongó és tisztelő táborral rendelkezik épp Franciaországban..Azt ők nem tudják, mekkora rombolás zejlott mindezek ellen épp az utolsó 20 esztendőben...


Igazak viszont:
A kulturszenny-és a szellemi szemét hatalmas-és ebből több árad ki az országból az általános müveletlenségre alapozott igények miatt., az biztos.

A kivitt szinvonalat alapozza a hivatalosan regnáló szellemi vezetőink szellemtelensége

Amit a Trianon utáni magyarkodásról mond, a külsőségek - anyagiaktól függő, de belsőleg meg nem honosodott magyarság- ma még erősebben divik.

A rombolás- folyamatos.

A népi kultura alapján kifejlődött magas kultura ma sem boldogul a nemzeti restség miatt.

A népi kulturánk világszinvonalra emelése nem azok kezében van, akik a gyökerekből sarjadtak, szellemükben is a gyökerekből táplálkoznak hanem a kereskedelmi vénájú idegenekében- akik minden eszközzel torzitják, moslékká keverik a tiszta értékeket.Pusztitják nemcsak a magyar, de más nemzetek kulturáját is.

Nem a német kultura, hanem egy sokkal erőszakosabb, de kevésbé tartalmas "kultura" nyomoritja meg az egész szellemi életet.


Ha felemelnénk a fejünket azokhoz, akik erre felhivják a figyelmünket, sokat tehetnénk ellene...


A magyar hagyományok őrzése nagyon nehezen fog átváltani tartalmilag is a mai felszines, látvány -hagyományosdiból, amely nem hatol a dolgok mélyére. Az öltözik ki magyar leánynek, aki meg tudja venni a méregdrága hacukát- de belül ettől nem lesz magyarrá. Kosorrú "honleányok "sétálnak gyöngykalárisokkal felékesitve nagy magyar rendezvényken...igen visszás....és igy tovább...


Két urat szolgálnak - ha nem hármat, négyet- és egymással ellenkező beállitásuakat -élelmes vezetők, politikusok, MADARAK, akik mindig átszállnak a számukra legalkalmasabb villanydrótokra., amit mi , a nemzet nem húzunk ki alóluk, mert nagyon sokan aprópénzért elszegődünk őket szolgálni.

Világállam? Szovjetunió!!!!_és az EU ? milyen vezetéssel. .... Ugyanazzal. Eszes egy uralkodásra törekvő nemzet: izmus-izmus ellen-és milliók ccsürhéznek be alájuk, akik szépen egymásnak esnek- s megtizedelik az emberiséget háborukkal...


A kommunista had, ha kell antikommunista-vagy akármi, mert ő uralkodik

14- ben nem tudtuk, merre halad a történelmünk szekere....ma sem, mert nincsenek megbizható vezéregyéniségek, példaképek. Nincs nemzet-és nincs haza.... Vagy van? --Hm. Keveseknek.

Szétzúznak mindent az egyházak legalább ugy, mint a pártok. De bűnös a tömeg, aki nem hajlandó tanulni, csak acsarkodik....


Háát most ennyit , mert nagyon elkeseritő-és jönnek majd a cimkék. Abba is hagyom.

Szóval: Vukicsot figyelmesen meg kell hallgatni. Egy azok közül, akik értik, élik a magyarságukat és tenni is készek érte- persze, ha a birkává süllyesztett tömeg végre elkezd gondolkodni a fejébe tölcsérezett tényeken
Kovács Lóránt
hétfő, 2012. október 15. 08:27
olyan nincs, hogy ezt az előadást csak öten tetszikeljék...
Hiszen ez az egyik "legteljesebb" jelen és jövőkép... ejnye...
Ajtai-Baricsa Edith Katalin
vasárnap, 2012. november 4. 18:57
Szóval: Vukicsot figyelmesen meg kell hallgatni. Egy azok közül, akik értik, élik a magyarságukat és tenni is készek érte- persze, ha a birkává süllyesztett tömeg végre elkezd gondolkodni a fejébe tölcsérezett tényeken
Adámy Gábor Endre
hétfő, 2012. december 24. 13:45
Benne van a mondatai között a szavakban! Sajnos ezt látni az országban. Öljük egymást nem hogy segítenénk egymásnak! Mindig mást szolgálni mint az országot?