Hármas igeképzők


Hármas igeképzők

ar-g-at, er-g-et, or-g-at, ör-g-et: tak-ar-g-at, vak-ar-g-at, tek-er-g-et, kot-or-g-at,

söp-ör-g-et;

al-g-at, el-g-et, ol-g-at, öl-g-et: nád-al-g-at öl-el-g-et, bot-ol-g-at, tör-öl-g-et, ör-öl-g-et;

os-g-ál, es-g-él : rak-os-g-ál, fut-os-g-ál, ker-es-g-él;

os-g-at, es-g-et ; rak-os-g-at ker-es-g-et;

oz-g-at, ez-g-et, éz-g-et, öz-g-et: por-oz-g-at, mot-oz-g-at, nev-ez-g-et, rend-éz-g-et,

köt-öz-g-et;

oz-g-ál, ez-g-él, öz-g-él: por-oz-g-ál, nev-ez-g-él, köt-öz-g-él;

g-at-óz-, g-et-őz-(ik), hall-g-at-óz-ik, ker-g-et-őz-ik;

d-og-ál, d-ég-él, d-ög-él: áll-d-og-ál, jár-d-og-ál, sír-d-og-ál, men-d-ég-él, ül-d-ög-él;

d-ok-ol, d-ék-él, d-ök-öl; hal-d-ok-ol, nyel-d-ék-él, öl-d-ök-öl;

g-ad-oz, g-ed-éz : in-g-ad-oz, csor-g-ad-oz, zen-g-ed-éz, csör-g-ed-éz;

ol-(ál) k-od-(ik), d (él) k-éd-(ik): hív (hiú) al-k-od-ik, met-él-k-ed-ik, vet-él-k-ed-ik,

elm-él-k-ed-ik, gond-ol-k-od-ik;

at-k-oz-(ik), et-k-éz-(ik) : csal-at-k-oz-ik, hiv-at-k-oz-ik, kel-et-k-éz-ik;

t-og-at, t-ég-et, t-ög-et: fosz-t-og-at, bon-t-og-at, rej-t-ég-et, ön-t-ög-et, dön-t-ög-et;

al-k-od-, el-k-éd-(ik) : ur-al-k-od-ik, fuv-al-k-od-ik, riv-al-k-od-ik, két-el-k-éd-ik;

al-k-oz-, el-k-éz-(ik) : csuda-al-k-oz-ik, kína-al-k-oz-ik, rend-el-k-ez-ik;

ar-ód-z-, er-őd-z-(ik), tak-ar-ód-z-ik, vak-ar-ód-z-ik, tek-er-őd-z-ik;

az-k-od-, ez-k-éd-, oz-k-od-, öz-k-öd-(ik): ruha-az-k-od-ik, alkalm-az-k-od-ik, hely-ez-k-

éd-ik, or-oz-k-od-ik, köt-öz-k-öd-ik;

k-ol-ód-, k-el-őd-(ik) : hány-k-ol-ód-ik, vesz-k-el-őd-ik.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 3,179 Kategória: A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Előző cikk: Kettős igeképzők: Következő cikk: Négyes igeképzők


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: