Értékrend- és erkölcstan

Értékrend- és erkölcsoktatás az egyetemes-szerves-, egyben keresztény- és magyar szentkorona-rend eszmeisége szerint

ELMÉLKEDÉSEK ÉRTÉKRENDRŐL ÉS ERKÖLCSRŐL
Sok mindenről tanulunk egy életen át. Idővel rájövünk, hogy ezekből igen kevés lesz maradandó. De van olyan TUDÁS, ami nemcsak hogy egész életünkben értékálló, de ÖRÖK érték is, mert volt, van és lesz. Ezt nevezi a magyarázó magyar nyelv örökségnek, mely átörökítendő!
Úgy érezzük, az örök ÉRTÉKRENDI-, s az ehhez kapcsolódó ERKÖLCSI tudás ezek közé tartozik. Mert a mindenkori embert, küldetésének teljesítése folyamán, a maga szintjén, hozzásegíti EMBERHEZ MÉLTÓNAK lenni, s közösségi szinten, felelősen, másokat is erre ÖSZTÖNÖZNI. Ezért tartjuk fontosnak foglalkozni vele.

A CSOPORT CÉLJA: értékrend- és erkölcsoktatás, az egyetemes-szerves-, egyben keresztény- és magyar szentkorona-rend eszmeisége szerint. Az oktatással, olyan állandó, változásmentes ÉRTÉKREND megismer-tetését tűzzük ki célul, mely a "JÓ" szeretetén alapul. A „JÓT” szerető és cselekvő ember SZERVES EGYségre törekszik, SZERVES RENDRE: EGYensúlyra, Egészségre, IGazságra. A magyar nyelv világosan beszél.

Az OKTATÁS ingyenes. A felkészítés három szinten történik: alapszinten két-, középszinten négy-, felső szinten egy évfolyamon, évfolyamonként 8-8 órában.
Alapszinten a JÓ és ROSSZ kérdését tisztázzuk. Közép- és felső szinten előbb az EGYÉNI jog-kötelesség-felelősség kérdéskörét tanulmányozzuk, majd ugyanennek a KÖZÖSSÉGI vetületét, rámutatva a társadalom szerves egységben való működTETésének rendkívüli fontos-ságára, mely működtetés EMBERI FELADAT és felelősség. Az oktatás személyiség- és közösségfejlesztő célzatú.
A képzéshez feladatlapokat biztosítunk, melyek megoldására a részvevők értékelő - elégséges, jó, jeles, kitűnő - minősítést kapnak. A sikeresen zárók számára Oklevelet és Érdemrendet adunk át, ezzel igazolván, hogy az egyetemes-szerves-, egyben keresztény- és magyar szentkorona-rend erkölcstanát - alap-, közép- és felsőfokon - milyen mértékben sajátították el. Az Érdemrendek minősítő fokozatai: Szent Korona Kis Körkeresztje, Szent Korona Közép Körkeresztje, Szent Korona Nagy Körkeresztje.
(kép: érdemrendek, oklevél)

ÉRDEMREND fokozatok, és megszerzésüknek feltételei:
1. alapfokozat: a Szent Korona Kis Körkeresztje azok számára, akik legalább JÓ (6,7) minősítéssel zártak minimum egy évfolyamot, mely alatt MEGISMERTÉK ÉS MEGÉRTETTÉK az egyetemes-szerves-, egyben keresztény- és magyar szentkorona-renden alapuló erkölcstan lényegét;
2. középfokozat: a Szent Korona Közép Körkeresztje azok számára, akik alap- és középszinten JELES (8,9) vagy KITŰNŐ (10) minősítéssel zárták tanulmányaikat, ezalatt aktívan GYAKOROLTÁK ÉS ALKALMAZTÁK a megismert elemzési módszereket a különböző társadalmi jelenségek értékrendi-erkölcsi értelmezésében. Ez egy szükséges feltétel, de csak akkor elégséges, ha közben a saját életvitelükben is a RENDHEZ MÉLTÓ ERKÖLCSŰ magatartást tanúsítottak.
3. felső-fokozat: a Szent Korona Nagy Körkeresztje azok számára, akik a második fokozat feltételeinek teljesítése mellett, az alkalmazott módszertan felhasználásával, TANÍTÓI-OKTATÓI feladatot is vállalnak, nagymértékben hozzájárulva ezzel az említett rend és erkölcs tanának széleskörű megismertetéséhez.

ESZKÖZÖK az oktatáshoz
Hihetetlennek tűnhet, de ehhez az - egy egész életre szólóan hasznos - tanulmányhoz minimális jelkészletet használunk, mindössze 9 jelet. Ezek segítségével értékrendi-erkölcsi elemzések ezreit végezhetjük el állapot- és folyamatábrázolások formájában.
Használt JELEK:
- háromszögjelek (4 jel) és körjelek (2 jel) a minőségi ÁLLAPOTOK ábrázolására: adakozó, befogadó, erőszakos, kifosztó, ismeretlen, megszűnt;
- nyíljelek (2 jel) a minőségi HATÁSOK ábrázolására: adakozó-befogadó (megvonó), erőszakos-kifosztó;
- nyíljel (1 jel) a minőségi állapotok VÁLTOZÁSÁNAK ábrázolására.
(kép: 9 jeltípus)

Példa ábrázolásra (állapot-hatás-változás folyamatára):
„ A semmiből egy új, más világot teremtettem.”
(Bolyai János, Temesvár, 1823. november 3.)
(kép: ábrázolás)

Adminisztrátorok

 
Vetési Zoltán Vetési Zoltán: a) Ábrázoljuk a történet folyamatábráját és néhány szóban magyarázzuk el... Vetési Zoltán: b) Vizsgáljuk meg, hogy a lerajzolt folyamatábra melyik alábbi ábrához hasonlít a leginkább!..
Létrehozva: csütörtök, 2016. április 7. 17:43
utolsó válasz: kedd, 2016. április 12. 11:28
Vetési Zoltán Vetési Zoltán: "Kettőn áll a vásár": Összességében, az alábbiak közül melyik JÓ cselekedet? (felhasználható segédeszköz az alábbi két.. Vetési Zoltán: A válasz 100%-ban rossz, javíts rajta. Amúgy több jó válasz van...
Létrehozva: szerda, 2016. április 6. 11:31
utolsó válasz: csütörtök, 2016. április 7. 17:26
Vetési Zoltán Vetési Zoltán: Melyik mesének az eseménysorát mutatja be az ábra? Magyarázd is meg! Hallgasd meg hozzá a megfelelő mesét!.. Vetési Zoltán: Ez a helyes. Kérem a magyarázatot is röviden...
Létrehozva: kedd, 2016. április 5. 12:25
utolsó válasz: csütörtök, 2016. április 7. 17:21