szerda, 2019. február 20. 10:46, Nézettség: 6

              GYÖNYÖRŰ FELKELŐ NAP  AZ ABLAKBÓL…   Gyönyörű felkelő Nap az ablakból, Amely reggelemet bearanyozza.

kedd, 2019. február 19. 10:52, Nézettség: 10

             HOL VAGYTOK MANAPSÁG  JÓ „PIRÉZEK?”,   Hol vagytok manapság jó „Pirézek?”, Lassacskán elfogynak a Magyarok! Mostanában akármerre nézek, Veszeksző polgárokat láthatok, Akik kirekesztően beszélnek Azokkal, akik ma nem azt vallják Amiről ők ódákat mesélnek, Ezeket ellenségüknek tartják.

hétfő, 2019. február 18. 15:08, Nézettség: 17

                TÜNDÉREK LEBEGNEK  TÉRBEN, IDŐBEN…   Tündérek lebegnek térben, időben, Kecses táncot járnak, szárnyak suhognak, Mikor a tisztás felett az erdőben Nevetgélve, szálldogálva játszanak.   Szépen zöldell az erdő, a virágok  Teljes pompájukban kitárulkozva Beterítik a földet.

szerda, 2019. február 13. 15:07, Nézettség: 23

                HAZÁTLANUL.   Isten, aki a mennyben lakozol, Kinek hatalmát egész föld csodálja, Aki úr vagy a földön, tengeren, Nap, hold megáll, úgy hallja szód. Uram könyörgöm kínban, nyomorúságban, Édes hazámtól óh, messze, messze, Drága Hitvesem, drága kis fiamhoz Utam szent kezed vissza vezesse.

hétfő, 2019. február 11. 12:18, Nézettség: 16

                „A TÚRÓS FASZODAT ÉDES FIAM!”, Avagy, Váradi százados Főügyeletes tiszt vezetésével is jó volt szolgálatban lenni.      A hosszú évtizedek alatt, mióta leszereltem a katonaságtól, egyre – másra jönnek elő a különféle sztorik velünk kapcsolatban és természetesen ehhez kapcsolódóan az elöljáróink is, akiket megkedveltünk a két év húsz nap alatt.

vasárnap, 2018. december 30. 21:46, Nézettség: 15

Tisztelt hölgyeim és uraim, Tekintetes karok és rendek; kiknek neve előtt a dr. azt jelenti, hogy jogi stúdiumokat hallgattak. Rossz hírem van.   A doktori nem a végső vizsga. Nagy Endrével szólva: révnek rév, de nem érkező.

szerda, 2018. október 10. 16:47, Nézettség: 55

vasárnap, 2011. július 17. 09:43 Elérkezett a pillanat, amit annyira vártunk valamennyien és lezárhattuk életünk, ránk kényszeríttet szakaszát. Ami visszatekintve nem volt unalmas, azonban annál fölöslegesebb! Mindenki levélírással lett elfoglalva, hogy idejében megérkezhessen a civil gúnyánk.

csütörtök, 2018. szeptember 13. 07:57
Csak kevés dolog van, ami igazán értékes; csak kevés dolog az, ami igazán fontos.
Amikor az ember végképp megundorodik minden divattól, amikor megunt játékká
válik minden kedvtelése, és eltékozolt időnek érzi eddigi életét, elfordul a világ felszínes sokoldalúságától. A világ csak annak változatos, ki az emberi teremtés talmi kavargásának csodálatában leli kedvét ¬- kit nem a folyó enyhet adó, tiszta vize éltet, hanem a víz tükrén csillogó kérészéletű fénytünemények kacér, ámító játszadozása.
A fa, melynek árnyékában ülök, mit sem tud erről. Végzi, ami rámérettetett.
A nedvek öntudatlan keringése összeköti az eget és a földet, gyümölcsöt ejt az arra tévedő vándor maszatos kezébe, enyhet ad a tikkasztó, júliusi kánikulában, lélegzete balzsam a porral tel tüdőnek, lombja madarak szállása, a levelek susogása altatódal a megfáradt léleknek.

A fa hallja Isten szavát..
péntek, 2018. július 20. 15:17
Szégyen, hogy milyen rég nem látogattam magam. Hiányérzetem lett.
Aktívnak kell lennem. Ott' olvastam és persze válaszoltam, hogy ez fontos.
Kevés a betűidő. Mérik. De ez nem fontos. Teljességgel lehetetlen dologra vállalkozom, mint alvállalkozó. Ez a tisztség megbecsülendő. Tudom.
Most itt fogom hagyni magam, bármennyire is fogom a szegílyt, nem maradhatok.
Légy türelmes!
Hogy hol jelenjen meg, amit magamnak írtam? Itt!
csütörtök, 2018. július 5. 20:05
Sylvester Stallone akar lenni. A3-as méretű (30x42cm) grafit rajz
105 blog | 1 / 11 oldal