Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Csütörtök, 2021. október 21.

Történtek
Földünkért világnap
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép (napos) az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél.
257 éve született (1764) Bihari János cigány származású magyar zeneszerző, hegedűművész († 1827)
 

Péntek, 2021. október 22.

Történtek
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja 1998 óta.
Misszionáriusok világnapja
705 éve történt (1316) Pápai adószedők érkeznek Magyarországra.
 

Szombat, 2021. október 23.

Történtek
Nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója (1989)
565 éve hunyt el (1456) Kapisztrán Szent János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a Nándorfehérvári diadal egyik hőse (* 1386)
408 éve történt (1613) A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.
 

Vasárnap, 2021. október 24.

Történtek
A Magyar Operett Napja 2002 óta
Az ENSZ világnapja 1945 óta
396 éve történt (1625) Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják
 

Hétfő, 2021. október 25.

Történtek
720 éve történt (1301) Miklós pápai legátus a budai zsinaton elrendeli az egyházi javak visszaadását.
240 éve történt (1781) II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadja Türelmi rendeletét. Ebben a protestáns (evangélikus és református), és az ortodox hívőknek szabad vallásgyakorlatot biztosít. Rendelete lehetővé teszi e hívők magasabb állami hivatalokban való alkalmazását, engedélyezi számukra templomok építését, papok tartását, és kivonja őket a római katolikus püspökök ellenőrzése alól.
233 éve hunyt el (1788) Istvánffy Benedek magyar zeneszerző, karnagy (* 1733)
 

Kedd, 2021. október 26.

Történtek
425 éve történt (1596) III. Mehmed szultán főserege a mezőkeresztesi csatában legyőzi Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Habsburg Miksa főherceg haderejét.
408 éve hunyt el (1613) Báthory Gábor fejedelem (* 1598)
408 éve történt (1613) Abaffy Miklós tokaji kapitány a hajdúk segítségével megöleti a száműzött Báthory Gábor fejedelmet.
 

Szerda, 2021. október 27.

Történtek
582 éve hunyt el (1439) Albert magyar király, uralk. 1437-1439, (II. Albert néven német-római császár) (* 1397)
481 éve történt (1540) Leonard von Fels elfoglalja Visegrádot.
305 éve hunyt el (1716) Bethlen Miklós erdélyi államférfi, történész (* 1642)
 

Csütörtök, 2021. október 28.

Történtek
Az Animáció Világnapja, megünneplését az ASIFA nemzetközi szervezete kezdeményezte 2002-ben
759 éve történt (1262) IV. Béla király széles körű kiváltságot ad az esztergomi érseknek.
488 éve történt (1533) Medici Katalin házassága Orléans-i Henrikkel.
 

Péntek, 2021. október 29.

Történtek
524 éve történt (1497) A háromnapos koźmin erdei csata vége, a lengyelek döntő vereséget szenvednek III. Istvántól.
223 éve született (1798) Jakab István drámaíró, műfordító, zeneszerző, publicista, az MTA tagja († 1876)
216 éve született (1805) Bakonyi Sándor honvéd tábornok († 1851)
 

Szombat, 2021. október 30.

Történtek
Takarékossági Világnap.
173 éve történt (1848) A schwechati csatában a Móga János vezette magyar hadsereg vereséget szenved Windisch-Grätz császári hadseregétől.
166 éve született (1855) Aggházy Károly magyar zeneszerző, zongoraművész, pedagógus († 1918)
 

Vasárnap, 2021. október 31.

Történtek
A reformáció napja számos országban
Ha hétköznapra esik, akkor a Takarékossági Világnap
550 éve történt (1471) Hunyadi Mátyás elzálogosítja Sopron városát 10 400 aranyforintért III. Frigyes német-római császárnak.
 

Hétfő, 2021. november 1.

Történtek
A keresztény országokban Mindenszentek napja: azon üdvözültek ünnepe, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.
A veganizmus világnapja (1994 óta)
686 éve történt (1335) I. Károly (Róbert) magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király a visegrádi királytalálkozón megkötik a cseh-magyar-lengyel szövetséget.
 

Kedd, 2021. november 2.

Történtek
Halottak napja: 998-ban indult el Franciaországban a holtakért való imádkozás szokása, amely a 14. században vált egyetemes keresztény ünneppé
724 éve történt (1297) III. András magyar király feleségének, Ágnes királynénak ajándékozza a Csák Mátétól visszafoglalt Pozsony vármegyét, annak összes váraival, falvaival és a vámjövedelmekkel együtt.
364 éve történt (1657) Török fenyegetés hatására az erdélyi rendek lemondatják a fejedelmi trónról II. Rákóczi Györgyöt, helyébe Rhédey Ferencet választják.
 

Szerda, 2021. november 3.

Történtek
A Magyar Tudomány Napja 1997 óta, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.
A Magyar Tudomány Napján adják át a Simonyi Károly-, a Zrínyi Miklós-, a Wigner Jenő- és a Fáy András-díjat.
578 éve történt (1443) Hunyadi János győzelmet arat a törökök felett a szerbiai Morava folyónál.
 

Csütörtök, 2021. november 4.

Történtek
Az emlékezés napja Magyarországon
938 éve történt (1083) Imre herceget szentté avatják.
270 éve született (1751) Brezanóczy Ádám magyar jezsuita rendi szerzetes, jogász, egyetemi tanár († 1832)
 

Péntek, 2021. november 5.

Történtek
Európai Kereskedelmi Nap
Szent Imre ünnepe
651 éve hunyt el (1370) III. Kázmér lengyel király, I. Lajos magyar király anyai nagybátyja (* 1310)
 

Szombat, 2021. november 6.

Történtek
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
331 éve hunyt el (1690) Bedő Pál magyar unitárius püspök (* ismeretelen)
295 éve hunyt el (1726) Gróf Bercsényi Miklós magyar kuruc tábornok, Rákóczi főhadparancsnoka (* 1664)
 

Vasárnap, 2021. november 7.

Történtek
Rákellenes világnap
550 éve született (1471) 1471 és 1474 között Laurentio De Campeggio olasz bíboros és diplomata, aki Magyarországon járt pápai követként († 1539)
482 éve hunyt el (1539) Brodarics István váci püspök és II. Lajos király kancellárja, a mohácsi csata történetének krónikása (* 1490 körül)
 

Hétfő, 2021. november 8.

Történtek
672 éve történt (1349) I. (Nagy) Lajos király hűtlenségi pert indít Báthori András erdélyi püspök ellen
561 éve történt (1460) Szilágyi Mihály kormányzó, Hunyadi Mátyás nagybátyja, a délvidéki harcokban a törökök fogságába esik. II. Mehmed szultán később kivégezteti.
401 éve történt (1620) A csehek veresége a Prága melletti Fehér-hegyi csatában. A Cseh Királyságot Habsburg örökös tartománnyá teszik.
 

Kedd, 2021. november 9.

Történtek
Amerikai Egyesült Államok – Világszabadság Napja, a Berlini Fal 1989-es megnyitásának emlékezetére
Európa – a Feltalálók Napja, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére.
Németország – a berlini Fal megnyitásának napja Németországban.
 

Szerda, 2021. november 10.

Történtek
Nemzetközi ifjúsági világnap
711 éve történt (1310) Csák Máté elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának.
577 éve hunyt el (1444) I. Ulászló magyar király, III. Ulászló néven lengyel király elesik a várnai csatában (* 1424)
 

Csütörtök, 2021. november 11.

Történtek
Magyarország – A katonai Felderítők napja, ezen a napon adják át a Koncz Márton-díjat.
Római katolikus szentek – Tours-i Szent Márton napja. Szent Márton a katonák védőszentje
Sok helyen máig élő népi hagyomány a Márton-napi libalakoma.
 

Péntek, 2021. november 12.

Történtek
A Szociális Munka napja (2000 óta)
Minőségügyi világnap
266 éve hunyt el (1755) Czakó Ferenc magyar gimnáziumi igazgató, tanár, író (* 1723)
 

Szombat, 2021. november 13.

Történtek
Cukorbetegek napja
621 éve történt (1400) IX. Bonifác pápa megerősíti kegyúri jogaiban a Széchy családot a szentgotthárdi apátságban.
470 éve történt (1551) Fráter György bíboros és Castaldo császári tábornok vezetésével a magyar hadak visszafoglalják a töröktől Lippa várát.
 

Vasárnap, 2021. november 14.

Történtek
Térinformatikai világnap
787 éve történt (1234) IX. Gergely pápa felszólítja Béla királyfit, hogy a Kunországban lakó ortodox románokat kényszerítse a milkói kun püspök fennhatóságának elfogadására
331 éve hunyt el (1690) Johann Albrich magyar gimnáziumi tanár (* 1663)
 

Hétfő, 2021. november 15.

Történtek
442 éve hunyt el (1579) Dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, prédikátor, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója (* 1510 körül)
441 éve született (1580) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) († 1629)
392 éve hunyt el (1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) (* 1580)
 

Kedd, 2021. november 16.

Történtek
A Tolerancia Nemzetközi Napja (1995 óta)
348 éve hunyt el (1673) Frangepán Katalin, Zrínyi Péter horvát bán felesége, özvegye (* ismeretlen)
317 éve történt (1704) Vak Bottyán beveszi Érsekújvárat.
 

Szerda, 2021. november 17.

Történtek
Az Élet Napja
Budapest napja – 1873 Buda és Pest egyesítése: 1873-ban e napon tartotta alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. Ennek emlékére november 17-én tartják a főváros „születésnapját”.
dohányzás elleni nap – Füstmentes nap – WHO
 

Csütörtök, 2021. november 18.

Történtek
357 éve hunyt el (1664) Gróf Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér (* 1620)
238 éve született (1783) Perényi Zsigmond magyar politikus, a főrendiház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
217 éve született (1804) Klauzál Gábor magyar politikus, a Batthyány-kormány minisztere († 1866)
 

Péntek, 2021. november 19.

Történtek
Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja Magyarországon. A katolikus egyház november 17-én ünnepli. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
644 éve történt (1377) Nagy Lajos magyar király a brassóikhoz írt levelében arról biztosítja a kereskedőket, ha „úgy, ahogy reméli” Havasalföld a kezébe kerül, csökkenteni fogja a vámokat.
507 éve történt (1514) II. Ulászló magyar király megerősíti Werbőczy István Hármas-könyvét.
 

Szombat, 2021. november 20.

Történtek
Gyermekek jogának világnapja (2001 óta)
Ifjú Zenebarátok Világnapja
281 éve született (1740) Ákontz-Kövér István címzetes érsek († 1824)
 

Vasárnap, 2021. november 21.

Történtek
A filozófia napja
A Televíziózás nemzetközi napja
379 éve történt (1642) Jakusics György kerül az egri egyházmegye élére.