Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Szerda, 2021. augusztus 4.

Történtek
715 éve hunyt el (1306) Vencel magyar, cseh és lengyel király (* 1289)
153 éve született (1868) Frommer Rudolf magyar gépészmérnök, feltaláló († 1936)
137 éve született (1884) Balázs Béla költő, író, filmesztéta († 1949)
 

Csütörtök, 2021. augusztus 5.

Történtek
489 éve történt (1532) I. Szulejmán megszállja Kőszeget.
333 éve hunyt el (1688) Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszony (* 1630 körül)
305 éve történt (1716) Savoyai Jenő és Pálffy János hadai megverik Ali pasa 150 ezres seregét Pétervárad alatt.
 

Péntek, 2021. augusztus 6.

Történtek
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja (1978 óta).
800 éve hunyt el (1221) Szent Domonkos, a Domonkos-rend megalapítója (* 1170 körül)
749 éve hunyt el (1272) V. István magyar király (* 1239 körül)
 

Szombat, 2021. augusztus 7.

Történtek
461 éve született (1560) Báthory Erzsébet erdélyi grófnő, sorozat- és tömeggyilkosság vádjával bebörtönözték († 1614)
196 éve született (1825) Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, az MTA tagja († 1897)
123 éve született (1898) Szalmás Piroska magyar zeneszerző, zenepedagógus († 1941)
 

Vasárnap, 2021. augusztus 8.

Történtek
1066 éve történt (955) Augsburgnál a kalandozó magyarok vereséget szenvednek I. Ottó német-római császár seregétől.
640 éve történt (1381) A torinói béke lezárja a velencei-magyar háborút (1372-81), a Dalmácia feletti magyar uralom megszilárdul
231 éve született (1790) Kölcsey Ferenc magyar író, költő, a magyar Himnusz szerzője († 1838)
 

Hétfő, 2021. augusztus 9.

Történtek
Az Állatkertek napja
549 éve hunyt el (1472) Vitéz János bíboros, esztergomi érsek (* 1408)
226 éve született (1795) Dukai Takách Judit magyar költő († 1836)
 

Kedd, 2021. augusztus 10.

Történtek
955 - Az augsburgi csata (Lech-mezei csata).
624 éve született (1397) Albert magyar király, Magyarország első Habsburg-házi uralkodója († 1439)
478 éve történt (1543) I. Szulejmán szultán elfoglalja Esztergom várát.
 

Szerda, 2021. augusztus 11.

Történtek
565 éve hunyt el (1456) Hunyadi János hadvezér, erdélyi vajda, Magyarország kormányzója (* 1407 körül)
201 éve hunyt el (1820) Lavotta János magyar zeneszerző, hegedűművész (* 1764)
196 éve született (1825) Türr István katonatiszt, magyar szabadsághős († 1908)
 

Csütörtök, 2021. augusztus 12.

Történtek
334 éve történt (1687) A nagyharsányi csatában a Savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mér a török haderőre.
228 éve született (1793) Kiss Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író, az MTA tagja, az 1848-as nemzetőrség egyik szervezője († 1866)
203 éve született (1818) Sztrokay Elek katonatiszt, hadtudományi író († 1847)
 

Péntek, 2021. augusztus 13.

Történtek
887 éve hunyt el (1134) Piroska, I. László magyar király leánya, II. János bizánci császár felesége
203 éve született (1818) Haan Lajos evangélikus lelkész, történetíró, az MTA tagja († 1891)
172 éve történt (1849) A világosi fegyverletétel: 1849. augusztus 13-án a teljhatalommal felruházott Görgey Artúr a törzskarával a Bohus-kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval. Magára a fegyverletételre a szőllősi mezőn került sor.
 

Szombat, 2021. augusztus 14.

Történtek
171 éve született (1850) Dolinay Gyula magyar ifjúsági író, újságíró (ld. még Nagyharsány) († 1915)
137 éve hunyt el (1884) Lengyel Dániel orvos, honvédorvos, tanár, gimnáziumi igazgató (* 1815)
101 éve történt (1920) Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (a későbbi Jugoszlávia) magyarellenes szövetségre lépnek, ez lesz a kisantant első szerződése.
 

Vasárnap, 2021. augusztus 15.

Történtek
983 éve hunyt el (1038) I. István, Magyarország államalapító királya (* 975)
432 éve született (1589) Báthory Gábor erdélyi fejedelem († 1613)
260 éve született (1761) Genersich János magyar történész, pedagógus († 1823)
 

Hétfő, 2021. augusztus 16.

Történtek
Szent Rókus (St. Roche, San Roca) ünnepe
451 éve történt (1570) I. Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király, erdélyi fejedelem megkötik a speyeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként.
169 éve született (1852) Márkus József Budapest polgármestere († 1915)
 

Kedd, 2021. augusztus 17.

Történtek
534 éve történt (1487) Mátyás király elfoglalja Bécsújhelyet (Wiener Neustadt).
422 éve történt (1599) VIII. Kelemen pápa felbontja Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Mária Krisztierna Habsburg főhercegnő házasságát.
201 éve született (1820) Noszlopy Gáspár honvéd őrnagy, kormánybiztos, az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja († 1853)
 

Szerda, 2021. augusztus 18.

Történtek
716 éve történt (1305) Vencel magyar, cseh és lengyel király békét köt Albert német királlyal. A béke feltételei között szerepel, hogy Vencel lemond magyar királyi címéről és a Szent Koronát átadja Károly Róbertnek.
241 éve történt (1780) Magyar és cseh királyként is trónra lép II. József, a "kalapos király" 1765 óta német-római császár (* 1741 - † 1790).
202 éve született (1819) Konek Sándor statisztikus, jogtudós, az MTA tagja († 1882)
 

Csütörtök, 2021. augusztus 19.

Történtek
938 éve történt (1083) I. István magyar királyt szentté avatják.
274 éve hunyt el (1747) Jávorka Ádám kuruc tiszt, II. Rákóczi Ferenc katonája (* 1683 v. 1684)
192 éve született (1829) Apáthy István jogász († 1889)
 

Péntek, 2021. augusztus 20.

Történtek
Magyarország nemzeti és állami ünnepe - I. István király temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István király ünnepe, az Új Kenyér ünnepe, valamint 1949 és 1989 között a Magyar Népköztársaság Alkotmányának hivatalos állami ünnepe.
Virágkarnevál Debrecenben
938 éve történt (1083) I. László király szentté avattatja I. István királyt és Gellért püspököt, ez alkalomból kiengedi börtönéből Salamont aki IV. Henrik német-római császárhoz megy Regensburgba.
 

Szombat, 2021. augusztus 21.

Történtek
480 éve történt (1541) A törökök felmentik az ostromlott Budát.
407 éve hunyt el (1614) Báthory Erzsébet magyar grófnő (* 1560)
331 éve hunyt el (1690) Teleki Mihály erdélyi fejedelmi tanácsos, kancellár, elesik a Thököly Imre ellen vívott zernyesti csatában (* 1634)
 

Vasárnap, 2021. augusztus 22.

Történtek
354 éve történt (1667) IX. Kelemen pápa megerősíti Szelepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében.
236 éve történt (1785) II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbágyság intézményét.
208 éve született (1813) Ormai Norbert honvéd ezredes, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
 

Hétfő, 2021. augusztus 23.

Történtek
296 éve hunyt el (1725) Keresztély Ágost hercegprímás, bíbornok
208 éve született (1813) Simor János bíboros, esztergomi érsek († 1891)
190 éve hunyt el (1831) Kazinczy Ferenc magyar író, költő, a nyelvújítás vezéralakja (* 1759)
 

Kedd, 2021. augusztus 24.

Történtek
495 éve történt (1526) Tomori Pál krassói győzelme.
179 éve történt (1842) József nádor elhelyezi a pest-budai Széchenyi lánchíd alapkövét.
120 éve született (1901) Gertler Viktor magyar filmrendező, főiskolai tanár, Kossuth-díjas († 1969)
 

Szerda, 2021. augusztus 25.

Történtek
392 éve született (1629) Gyöngyösi István költő, alispán, országgyűlési követ († 1704)
331 éve történt (1690) A keresztényszigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet (magyarok, székelyek, szászok) képviselői Thököly Imrét Erdély fejedelmévé választják.
287 éve született (1734) Mitterpacher Lajos egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes († 1814)
 

Csütörtök, 2021. augusztus 26.

Történtek
817 éve történt (1204) III. Lászlót magyar királlyá koronázzák.
743 éve történt (1278) A dürnkruti csata. I. Rudolf német király és IV. (Kun) László magyar király seregei legyőzik II. Ottokár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottokár is elesik, ezzel a Habsburgok végleg megszerzik az Osztrák Hercegséget.
232 éve történt (1789) Az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelenése.
 

Péntek, 2021. augusztus 27.

Történtek
720 éve történt (1301) János kalocsai érsek magyar királlyá koronázza Vencelt (II. Vencel cseh és lengyel király fiát).
711 éve történt (1310) Károly Róbert harmadszori megkoronázása
487 éve történt (1534) Majláth István vezette erdélyi, havasalföldi seregek, szövetségben Moldvával ostromlják Medgyest, ahová Lodovico Gritti vette be magát.
 

Szombat, 2021. augusztus 28.

Történtek
633 éve történt (1388) Zsigmond magyar király Pensauriói János zenggi püspököt, mint királyi helytartót Zárába küldi.
402 éve történt (1619) II. Ferdinándot német-római császárrá választják, az uralkodó 1625-től magyar király is.
358 éve született (1663) Krman Dániel, az evangélikus egyház szuperintendense, a Rákóczi-szabadságharc szlovák származású támogatója († 1740)
 

Vasárnap, 2021. augusztus 29.

Történtek
1679 ‑ Gubasóczy János ‑ korábbi váci püspök - személyében új főpásztor kerül a Nyitrai Egyházmegye élére.
Magyar Fotográfia Napja, Vállas Antal 1840. augusztus 29.-én készítette az első magyarországi dagerrotípiát
587 éve született (1434) Janus Pannonius, az első, név szerint ismert magyar költő († 1472)
 

Hétfő, 2021. augusztus 30.

Történtek
481 éve történt (1540) I. (Habsburg) Ferdinánd király ismét megtámadja Szapolyai János királyságát, ami egy habsburg-török háborút eredményez.
447 éve született (1574) Szenczi Molnár Albert nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító, református lelkész, filozófus, egyházi író († 1634[1])
427 éve hunyt el (1594) Kendi Sándor erdélyi magyar főnemes, politikus
 

Kedd, 2021. augusztus 31.

Történtek
201 éve hunyt el (1820) Ungvárnémeti Tóth László magyar költő (* 1788)
173 éve történt (1848) Josip Jelačić császári tábornagy, horvát bán hadereje megszállja a Magyar Királysághoz tartozó Fiume városát.
165 éve történt (1856) Felszentelik az esztergomi főszékesegyházat (bazilikát); ezen ünnepi alkalomra írja Liszt Ferenc az Esztergomi misét, amelyet ő maga vezényel bemutatásakor.
 

Szerda, 2021. szeptember 1.

Történtek
A II. világháború emléknapja.
894 éve hunyt el (1127) Álmos herceg (kb.* 1075)
654 éve történt (1367) V. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll: „Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék…”.
 

Csütörtök, 2021. szeptember 2.

Történtek
990 éve hunyt el (1031) Szent Imre herceg, I. (Szent István) király fia (* 1000 és 1007 között)
335 éve történt (1686) Buda felszabadul 145 évnyi török uralom alól.
210 éve született (1811) Heckenast Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő († 1878)
 

Péntek, 2021. szeptember 3.

Történtek
1969 óta Nagy Szent Gergely egyházi ünnepe: a halálának évfordulóját jelentő március 12-ről azért helyezték át az ünnepet, mert az a nagyböjtbe esik. A névnap eredeti naptári helye azonban a név elterjedtsége miatt változatlanul megmaradt.
883 éve történt (1138) II. Béla magyar király Székesfehérváron kiadott oklevele az első írásos emlék Csepel faluról.
749 éve történt (1272) Királlyá koronázzák IV. (Kun) Lászlót, Árpád-házi uralkodónkat.
 

Szombat, 2021. szeptember 4.

Történtek
469 éve történt (1552) Szolnok vára elesett
216 éve született (1805) Mikó Imre erdélyi magyar államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész († 1876)
189 éve hunyt el (1832) Zách János Ferenc báró, csillagász, geodéta, az MTA lev. tagja (* 1754)