Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Szombat, 2018. április 21.

Történtek
Bölcsődék Napja: szakmai ünnep, kifejezve a társadalom megbecsülését a bölcsődei dolgozók által teremtett értékek iránt (Szociális és Munkaügyi Minisztérium).
282 éve hunyt el (1736) Savoyai Jenő herceg (er. Eugène de Savoie-Carignan francia gróf), német-római császári tábornok, sikeres hadvezér (* 1663)
219 éve született (1799) Táncsics Mihály magyar író, publicista († 1884)
 

Vasárnap, 2018. április 22.

Történtek
1970 óta a Föld napja (Magyarországon 1990 óta).
A szerzői jog világnapja
157 éve született (1861) Gróf Tisza István politikus, magyar miniszterelnök († 1918)
 

Hétfő, 2018. április 23.

Történtek
A könyv és a szerzői jogok világnapja (UNESCO)
A magyar nyelv napja
1021 éve hunyt el (997) Szent Adalbert püspök, (Szent István Király nevelője) vértanúhalállal (* 957)
 

Kedd, 2018. április 24.

Történtek
A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja
A Rendőrség napja
Sárkányölő Szent György napja (egyes népeknél ez a nap április 23-ára esik).
 

Szerda, 2018. április 25.

Történtek
941 éve hunyt el (1077) I. Géza magyar király (* 1040 körül)
203 éve született (1815) Markusovszky Lajos orvos, egészségügyi reformer († 1893)
200 éve hunyt el (1818) Tolnay Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora (* 1747)
 

Csütörtök, 2018. április 26.

Történtek
611 éve történt (1407) Tar Lőrinc kérésére Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel
528 éve hunyt el (1490) Hunyadi Mátyás magyar király halála Bécsben (* 1443)
194 éve hunyt el (1824) Csekonics József tábornok, a Szent István-rend vitéze (* 1757)
 

Péntek, 2018. április 27.

Történtek
A Halott és Megrokkant Dolgozók Nemzetközi Emléknapja
Szlovénia - Az Ellenállás Napja (a német, olasz, magyar megszállás ellen harcoló Felszabadítási Front 1941-es alapításának emléknapja).
157 éve hunyt el (1861) Palóczy László liberális reformpolitikus, Borsod vármegye országgyűlési követe (* 1783)
 

Szombat, 2018. április 28.

Történtek
887 éve történt (1131) Megkoronázzák II. Béla királyt.
276 éve hunyt el (1742) Harruckern János György német származású magyar nagybirtokos (* 1664)
264 éve született (1754) Gróf Széchényi Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója († 1820)
 

Vasárnap, 2018. április 29.

Történtek
1982 óta a tánc, táncművészet világnapja
155 éve született (1863) Kollányi Ferenc egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, az MTA tagja († 1933)
153 éve született (1865) Jankovich Béla oktatáspolitikus, közgazdász, az MTA tagja, 1913-1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere († 1939)
 

Hétfő, 2018. április 30.

Történtek
A katonazenekarok napja - 2003-től kezdve ünneplik, Lehár Ferenc születésnapján.
A méhek napja - A Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére 1994-től. Célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése
347 éve hunyt el (1671) Bécsújhelyen kivégzik Zrínyi Péter horvát bánt (* 1621) és Frangepán Ferencet (* 1620 körül), Bécsben Nádasdy Ferenc országbírót (* 1625), Pozsonyban pedig Bónis Ferencet
 

Kedd, 2018. május 1.

Történtek
A munka ünnepe, a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja 1890 óta (Labour Day, International Workers' Day), kivéve az USA-ban és Kanadában.
A májusfa-állítás napja. Első katolikus feljegyzése talán a 14. század-ból való, de az itt élő keltának vagy eturnak nevezett népnél is megvolt, ott még az istennő násza keretében.
A népi hagyományok szerint, ha ilyenkor esik, jó termés várható.
 

Szerda, 2018. május 2.

Történtek
381 éve történt (1637) III. Ferdinánd magyar király veszprémi püspökké és főispánná nevezi ki Jakusics Györgyöt.
111 éve hunyt el (1907) Forster Géza magyar mezőgazdász, agrárpolitikus (* 1850)
107 éve született (1911) Homoródi Lajos magyar földmérő mérnök, geofizikus († 1982)
 

Csütörtök, 2018. május 3.

Történtek
A Nap napja (UNEP)
748 éve hunyt el (1270) IV. Béla magyar király, az országépítő (* 1235)
234 éve született (1784) Horvát István történész, nyelvész († 1846)
 

Péntek, 2018. május 4.

Történtek
1991 óta a tűzoltók napja Magyarországon (Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje)
1714 éve hunyt el (304) Szent Flórián vértanú
497 éve történt (1521) Luther Márton Wartburg várába érkezik, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozik.
 

Szombat, 2018. május 5.

Történtek
313 éve hunyt el (1705) I. Lipót magyar király, német-római császár (* 1640)
254 éve történt (1764) Mária Terézia megalapította a Szent István-rendet
241 éve született (1777) Hrabovszky János honvéd altábornagy († 1852)
 

Vasárnap, 2018. május 6.

Történtek
Szt. György napja
403 éve történt (1615) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és II. Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét.
383 éve történt (1635) Lósi Imre egri püspök egyházmegyei zsinatot tart Jászón.
 

Hétfő, 2018. május 7.

Történtek
953 éve hunyt el (1065) Bajorországi Gizella magyar királyné, I. István király felesége (* 985 körül)
242 éve született (1776) Berzsenyi Dániel magyar költő († 1836)
191 éve született (1827) Vajda János magyar költő († 1897)
 

Kedd, 2018. május 8.

Történtek
A méltányos kereskedelem (Fair trade) világnapja.
A Nemzetközi Vöröskereszt napja.
488 éve hunyt el (1530) Báthory István nádor (* 1477)
 

Szerda, 2018. május 9.

Történtek
255 éve született (1763) Batsányi János magyar költő († 1845)
242 éve született (1776) József nádor (József Antal János Habsburg-Lotaringiai főherceg) († 1847)
242 éve született (1776) Nyiry István természettudós, matematikus, az MTA tagja († 1838)
 

Csütörtök, 2018. május 10.

Történtek
Madarak és fák napja
Magyarországon a mentők napja
265 éve született (1753) Zay Sámuel magyar természettudós, orvos († 1812)
 

Péntek, 2018. május 11.

Történtek
Miskolc ünnepnapja. 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert I. Ferenc József.
258 éve született (1760) Pálóczi Horváth Ádám magyar költő, író († 1820)
255 éve született (1763) Batsányi János magyar költő († 1845)
 

Szombat, 2018. május 12.

Történtek
Az ápolónők nemzetközi napja. 1820-ban e napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki az 1853-1856-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet.
285 éve született (1733) Sajnovics János a finnugor nyelvrokonság korai kutatója († 1785)
173 éve hunyt el (1845) Batsányi János magyar költő (* 1763)
 

Vasárnap, 2018. május 13.

Történtek
Az egészség és biztonság nemzetközi napja a bányaiparban.
351 éve hunyt el (1667) Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem (* 1610 körül)
301 éve született (1717) Mária Terézia Habsburg-hercegnő, III. Károly magyar király (VI. Károly néven német-római császár) leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, magyar királynő († 1780)
 

Hétfő, 2018. május 14.

Történtek
325 éve történt (1693) I. Lipót német-római császár, magyar király kiadja az Alvincziana resolutio-t (a Diploma Leopoldinum kiegészítését), amely kimondja az erdélyi kancellária elválasztását a magyarországitól.
197 éve született (1821) Zsigmondy Vilmos magyar bányamérnök, a mélyfúrás és geotermia szakértője († 1888)
189 éve született (1829) Kamermayer Károly Budapest első polgármestere († 1897)
 

Kedd, 2018. május 15.

Történtek
1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja.
Nemzetközi Klíma Akciónap
203 éve hunyt el (1815) Szacsvay Sándor az első jelentős magyar újságíró (* 1752)
 

Szerda, 2018. május 16.

Történtek
153 éve született (1865) Holló Barnabás magyar szobrászművész († 1917)
137 éve történt (1881) Esztergomban megalakul a Magyar Vöröskereszt.
114 éve született (1904) Török Sándor magyar író, műfordító († 1985)
 

Csütörtök, 2018. május 17.

Történtek
1968 óta a távközlés világnapja.
623 éve hunyt el (1395) Anjou Mária magyar királynő, Nagy Lajos király leánya (* 1371)
201 éve született (1817) Irinyi János magyar vegyész, a gyufa feltalálója († 1895)
 

Péntek, 2018. május 18.

Történtek
Az Internet Világnapja.
504 éve történt (1514) Dózsa György, a keresztes had vezére Cegléden kiáltványt bocsát ki, melyben az egész jobbágyságot felkelésre szólítja.
497 éve történt (1521) a magyar-török háború (1521-26) kezdete: I. Szulejmán hadat üzen II. Lajosnak.
 

Szombat, 2018. május 19.

Történtek
440 éve történt (1578) A nagy budai lőporrobbanás.
163 éve született (1855) Bihari Sándor festőművész († 1906)
147 éve született (1871) Ligeti Miklós szobrászművész († 1944)
 

Vasárnap, 2018. május 20.

Történtek
498 éve hunyt el (1520) graborjai Beriszló Péter veszprémi püspök és horvát-szlavón-dalmát bán (* 1475)
223 éve hunyt el (1795) Hajnóczy József ügyvéd, királyi tanácsos, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetője, kivégezték (* 1750)
223 éve hunyt el (1795) Laczkovics János huszárkapitány, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetője, kivégezték (* 1754)
 

Hétfő, 2018. május 21.

Történtek
A Magyar Honvédelem Napja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során 1849-ben e napon foglalta vissza Görgey Artúr csapataival Budát háromhetes ostrom után. (A Honvédelem Napját korábban szeptember 29-én, a Pákozdi csata napján ünnepeltük, de 1992-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintettel a magyar kormány e napra helyezte át).
Szeged napja. III. Károly 1719-ben ezen a napon nyilvánította Szegedet szabad királyi várossá.
491 éve született (1527) II. Fülöp spanyol király († 1598)
 

Kedd, 2018. május 22.

Történtek
A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja.
358 éve történt (1660) A budai pasa a szászfenesi csatában szétszórja II. Rákóczi György seregét
211 éve született (1807) Brocky Károly magyar festőművész († 1855)