Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Vasárnap, 2017. október 22.

Történtek
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja 1998 óta.
Misszionáriusok világnapja
701 éve történt (1316) Pápai adószedők érkeznek Magyarországra.
 

Hétfő, 2017. október 23.

Történtek
Nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója (1989)
561 éve hunyt el (1456) Kapisztrán Szent János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a Nándorfehérvári diadal egyik hőse (* 1386)
404 éve történt (1613) A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.
 

Kedd, 2017. október 24.

Történtek
A Magyar Operett Napja 2002 óta
Az ENSZ világnapja 1945 óta
392 éve történt (1625) Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják
 

Szerda, 2017. október 25.

Történtek
716 éve történt (1301) Miklós pápai legátus a budai zsinaton elrendeli az egyházi javak visszaadását.
236 éve történt (1781) II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadja Türelmi rendeletét. Ebben a protestáns (evangélikus és református), és az ortodox hívőknek szabad vallásgyakorlatot biztosít. Rendelete lehetővé teszi e hívők magasabb állami hivatalokban való alkalmazását, engedélyezi számukra templomok építését, papok tartását, és kivonja őket a római katolikus püspökök ellenőrzése alól.
229 éve hunyt el (1788) Istvánffy Benedek magyar zeneszerző, karnagy (* 1733)
 

Csütörtök, 2017. október 26.

Történtek
421 éve történt (1596) III. Mehmed szultán főserege a mezőkeresztesi csatában legyőzi Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Habsburg Miksa főherceg haderejét.
404 éve hunyt el (1613) Báthory Gábor fejedelem (* 1598)
404 éve történt (1613) Abaffy Miklós tokaji kapitány a hajdúk segítségével megöleti a száműzött Báthory Gábor fejedelmet.
 

Péntek, 2017. október 27.

Történtek
578 éve hunyt el (1439) Albert magyar király, uralk. 1437-1439, (II. Albert néven német-római császár) (* 1397)
477 éve történt (1540) Leonard von Fels elfoglalja Visegrádot.
301 éve hunyt el (1716) Bethlen Miklós erdélyi államférfi, történész (* 1642)
 

Szombat, 2017. október 28.

Történtek
Az Animáció Világnapja, megünneplését az ASIFA nemzetközi szervezete kezdeményezte 2002-ben
755 éve történt (1262) IV. Béla király széles körű kiváltságot ad az esztergomi érseknek.
484 éve történt (1533) Medici Katalin házassága Orléans-i Henrikkel.
 

Vasárnap, 2017. október 29.

Történtek
520 éve történt (1497) A háromnapos koźmin erdei csata vége, a lengyelek döntő vereséget szenvednek III. Istvántól.
219 éve született (1798) Jakab István drámaíró, műfordító, zeneszerző, publicista, az MTA tagja († 1876)
212 éve született (1805) Bakonyi Sándor honvéd tábornok († 1851)
 

Hétfő, 2017. október 30.

Történtek
Takarékossági Világnap.
169 éve történt (1848) A schwechati csatában a Móga János vezette magyar hadsereg vereséget szenved Windisch-Grätz császári hadseregétől.
162 éve született (1855) Aggházy Károly magyar zeneszerző, zongoraművész, pedagógus († 1918)
 

Kedd, 2017. október 31.

Történtek
A reformáció napja számos országban
Ha hétköznapra esik, akkor a Takarékossági Világnap
546 éve történt (1471) Hunyadi Mátyás elzálogosítja Sopron városát 10 400 aranyforintért III. Frigyes német-római császárnak.
 

Szerda, 2017. november 1.

Történtek
A keresztény országokban Mindenszentek napja: azon üdvözültek ünnepe, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.
A veganizmus világnapja (1994 óta)
682 éve történt (1335) I. Károly (Róbert) magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király a visegrádi királytalálkozón megkötik a cseh-magyar-lengyel szövetséget.
 

Csütörtök, 2017. november 2.

Történtek
Halottak napja: 998-ban indult el Franciaországban a holtakért való imádkozás szokása, amely a 14. században vált egyetemes keresztény ünneppé
720 éve történt (1297) III. András magyar király feleségének, Ágnes királynénak ajándékozza a Csák Mátétól visszafoglalt Pozsony vármegyét, annak összes váraival, falvaival és a vámjövedelmekkel együtt.
360 éve történt (1657) Török fenyegetés hatására az erdélyi rendek lemondatják a fejedelmi trónról II. Rákóczi Györgyöt, helyébe Rhédey Ferencet választják.
 

Péntek, 2017. november 3.

Történtek
A Magyar Tudomány Napja 1997 óta, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.
A Magyar Tudomány Napján adják át a Simonyi Károly-, a Zrínyi Miklós-, a Wigner Jenő- és a Fáy András-díjat.
574 éve történt (1443) Hunyadi János győzelmet arat a törökök felett a szerbiai Morava folyónál.
 

Szombat, 2017. november 4.

Történtek
Az emlékezés napja Magyarországon
934 éve történt (1083) Imre herceget szentté avatják.
266 éve született (1751) Brezanóczy Ádám magyar jezsuita rendi szerzetes, jogász, egyetemi tanár († 1832)
 

Vasárnap, 2017. november 5.

Történtek
Európai Kereskedelmi Nap
Szent Imre ünnepe
647 éve hunyt el (1370) III. Kázmér lengyel király, I. Lajos magyar király anyai nagybátyja (* 1310)
 

Hétfő, 2017. november 6.

Történtek
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
327 éve hunyt el (1690) Bedő Pál magyar unitárius püspök (* ismeretelen)
291 éve hunyt el (1726) Gróf Bercsényi Miklós magyar kuruc tábornok, Rákóczi főhadparancsnoka (* 1664)
 

Kedd, 2017. november 7.

Történtek
Rákellenes világnap
546 éve született (1471) 1471 és 1474 között Laurentio De Campeggio olasz bíboros és diplomata, aki Magyarországon járt pápai követként († 1539)
478 éve hunyt el (1539) Brodarics István váci püspök és II. Lajos király kancellárja, a mohácsi csata történetének krónikása (* 1490 körül)
 

Szerda, 2017. november 8.

Történtek
668 éve történt (1349) I. (Nagy) Lajos király hűtlenségi pert indít Báthori András erdélyi püspök ellen
557 éve történt (1460) Szilágyi Mihály kormányzó, Hunyadi Mátyás nagybátyja, a délvidéki harcokban a törökök fogságába esik. II. Mehmed szultán később kivégezteti.
397 éve történt (1620) A csehek veresége a Prága melletti Fehér-hegyi csatában. A Cseh Királyságot Habsburg örökös tartománnyá teszik.
 

Csütörtök, 2017. november 9.

Történtek
Amerikai Egyesült Államok – Világszabadság Napja, a Berlini Fal 1989-es megnyitásának emlékezetére
Európa – a Feltalálók Napja, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére.
Németország – a berlini Fal megnyitásának napja Németországban.
 

Péntek, 2017. november 10.

11.10 10:00
-
02.25
„Sokezret nyilakkal…” a honfoglaló magyarok íjászfelszerelése

„Sokezret nyilakkal…” a honfoglaló magyarok íjászfelszerelése

A magyarok legendás fegyvere az íj. A kiállítás témáját és tárgyi eszköztárát tekintve eddig még ilyen formában és kidolgozottsággal nem volt látható Európában is egyedülálló, nemzetközi színvonalú vándorkiállítás, mely AVE Kiállítóházunkban tekinthető meg és mindössze 3 hónapos hazai bemutatása

11.10 10:00
-
02.25
„Sokezret nyilakkal…” a honfoglaló magyarok íjászfelszerelése

„Sokezret nyilakkal…” a honfoglaló magyarok íjászfelszerelése

A magyarok legendás fegyvere az íj. A kiállítás témáját és tárgyi eszköztárát tekintve eddig még ilyen formában és kidolgozottsággal nem volt látható Európában is egyedülálló, nemzetközi színvonalú vándorkiállítás, mely AVE Kiállítóházunkban tekinthető meg és mindössze 3 hónapos hazai bemutatása

Történtek
Nemzetközi ifjúsági világnap
707 éve történt (1310) Csák Máté elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának.
573 éve hunyt el (1444) I. Ulászló magyar király, III. Ulászló néven lengyel király elesik a várnai csatában (* 1424)
 

Szombat, 2017. november 11.

Történtek
Magyarország – A katonai Felderítők napja, ezen a napon adják át a Koncz Márton-díjat.
Római katolikus szentek – Tours-i Szent Márton napja. Szent Márton a katonák védőszentje
Sok helyen máig élő népi hagyomány a Márton-napi libalakoma.
 

Vasárnap, 2017. november 12.

Történtek
A Szociális Munka napja (2000 óta)
Minőségügyi világnap
262 éve hunyt el (1755) Czakó Ferenc magyar gimnáziumi igazgató, tanár, író (* 1723)
 

Hétfő, 2017. november 13.

Történtek
Cukorbetegek napja
617 éve történt (1400) IX. Bonifác pápa megerősíti kegyúri jogaiban a Széchy családot a szentgotthárdi apátságban.
466 éve történt (1551) Fráter György bíboros és Castaldo császári tábornok vezetésével a magyar hadak visszafoglalják a töröktől Lippa várát.
 

Kedd, 2017. november 14.

Történtek
Térinformatikai világnap
783 éve történt (1234) IX. Gergely pápa felszólítja Béla királyfit, hogy a Kunországban lakó ortodox románokat kényszerítse a milkói kun püspök fennhatóságának elfogadására
327 éve hunyt el (1690) Johann Albrich magyar gimnáziumi tanár (* 1663)
 

Szerda, 2017. november 15.

Történtek
438 éve hunyt el (1579) Dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, prédikátor, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója (* 1510 körül)
437 éve született (1580) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) († 1629)
388 éve hunyt el (1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (Gyulafehérvár) (* 1580)
 

Csütörtök, 2017. november 16.

Történtek
A Tolerancia Nemzetközi Napja (1995 óta)
344 éve hunyt el (1673) Frangepán Katalin, Zrínyi Péter horvát bán felesége, özvegye (* ismeretlen)
313 éve történt (1704) Vak Bottyán beveszi Érsekújvárat.
 

Péntek, 2017. november 17.

Történtek
Az Élet Napja
Budapest napja – 1873 Buda és Pest egyesítése: 1873-ban e napon tartotta alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. Ennek emlékére november 17-én tartják a főváros „születésnapját”.
dohányzás elleni nap – Füstmentes nap – WHO
 

Szombat, 2017. november 18.

Történtek
353 éve hunyt el (1664) Gróf Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér (* 1620)
234 éve született (1783) Perényi Zsigmond magyar politikus, a főrendiház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja († 1849)
213 éve született (1804) Klauzál Gábor magyar politikus, a Batthyány-kormány minisztere († 1866)
 

Vasárnap, 2017. november 19.

Történtek
Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapja Magyarországon. A katolikus egyház november 17-én ünnepli. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
640 éve történt (1377) Nagy Lajos magyar király a brassóikhoz írt levelében arról biztosítja a kereskedőket, ha „úgy, ahogy reméli” Havasalföld a kezébe kerül, csökkenteni fogja a vámokat.
503 éve történt (1514) II. Ulászló magyar király megerősíti Werbőczy István Hármas-könyvét.
 

Hétfő, 2017. november 20.

Történtek
Gyermekek jogának világnapja (2001 óta)
Ifjú Zenebarátok Világnapja
277 éve született (1740) Ákontz-Kövér István címzetes érsek († 1824)
 

Kedd, 2017. november 21.

Történtek
A filozófia napja
A Televíziózás nemzetközi napja
375 éve történt (1642) Jakusics György kerül az egri egyházmegye élére.
 

Szerda, 2017. november 22.

Történtek
a Magyar Közoktatás Napja Magyarországon 1991 óta
Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek védőszentje
699 éve történt (1318) A magyar főpapok panaszt emelnek XXII.János pápánál, mert I. Károly király a győri várat tartozékaival együtt elvette a püspököktől, és a világiaknak adományozta.