Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Kedd, 2018. november 20.

Történtek
Gyermekek jogának világnapja (2001 óta)
Ifjú Zenebarátok Világnapja
278 éve született (1740) Ákontz-Kövér István címzetes érsek († 1824)
 

Szerda, 2018. november 21.

Történtek
A filozófia napja
A Televíziózás nemzetközi napja
376 éve történt (1642) Jakusics György kerül az egri egyházmegye élére.
 

Csütörtök, 2018. november 22.

Történtek
a Magyar Közoktatás Napja Magyarországon 1991 óta
Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek védőszentje
700 éve történt (1318) A magyar főpapok panaszt emelnek XXII.János pápánál, mert I. Károly király a győri várat tartozékaival együtt elvette a püspököktől, és a világiaknak adományozta.
 

Péntek, 2018. november 23.

Történtek
562 éve történt (1456) V. László, magyar király a Hunyadi-család tagjaival együtt a temesvári várkápolnában misén vesz részt, ahol esküvel megfogadja, hogy nagybátyja, Cillei Ulrik megöletését nem fogja megbosszulni.
561 éve hunyt el (1457) V. László magyar király (* 1440)
491 éve történt (1527) Beírja utolsó sorait, ezzel befejezi az Érdy-kódexet egy ismeretlen karthausi szerzetes. (állítólag csak 1969 óta ünneplik november 23-án Szent Kelemen napját, előtte október 13-án volt ünnepe, tehát a szerzetes is ekkor fejezte be művét)
 

Szombat, 2018. november 24.

Történtek
524 éve hunyt el (1494) Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére (* 1431 körül)
488 éve történt (1530) Leég a lőcsei papírmalom.
421 éve hunyt el (1597) Enyedi György magyar unitárius püspök (* 1555)
 

Vasárnap, 2018. november 25.

Történtek
a magyar labdarúgás napja – londoni 6:3 emlékére (MLSZ) (1993 óta)
Nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap
Ha Katalin kopog, Karácsony locsog. (Mely szerint ha e napon fagy, Karácsonykor enyhe idő várható.)
 

Hétfő, 2018. november 26.

Történtek
492 éve történt (1526) V. Károly német-római császár és spanyol király levélben biztosítja a magyar rendeket, hogy az országot megvédi a török ellen.
388 éve történt (1630) A segesvári országgyűlés I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé választja.
384 éve hunyt el (1634) Alvinczi Péter református lelkész, hitvitázó, Pázmány Péter egyik legnagyobb ellenfele (* 1570)
 

Kedd, 2018. november 27.

Történtek
A Nobel-díj alapításának napja
a véradók napja Magyarországon (1988 óta), annak emlékére, hogy először 1957. november 27-én adtak át kitüntetéseket véradásért.
Ne vásárolj semmit!-nap
 

Szerda, 2018. november 28.

Történtek
452 éve hunyt el (1566) Batthyány Ferenc egykori horvát bán (* 1497)
314 éve történt (1704) II. Rákóczi Ferenc megkezdi Lipótvár ostromát.
310 éve történt (1708) A Rákóczi fejedelem által összehívott országgyűlés megkezdi tanácskozásait Sárospatakon.
 

Csütörtök, 2018. november 29.

Történtek
698 éve történt (1320) I. Károly (Róbert) magyar király Bártfa városa számára telepítési kiváltságlevelet adományoz.
310 éve hunyt el (1708) Bellusi István magyar jezsuita rendi szerzetes, tanár (* 1668)
269 éve született (1749) Ciani Lénárt magyar hittudós, apát-kanonok és szentszéki ülnök († 1827)
 

Péntek, 2018. november 30.

Történtek
Szent András napja
814 éve hunyt el (1204) Imre magyar király (* 1174)
691 éve született (1327) András calabriai herceg, Károly Róbert magyar király fia, I. Johanna nápolyi királynő koronázott férje (consort) († 1345)
 

Szombat, 2018. december 1.

Történtek
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
A magyar rádiózás napja (1925 óta)
A meteorológiai tél kezdete
 

Vasárnap, 2018. december 2.

Történtek
A rabszolgaság felszámolásának világnapja
727 éve történt (1291) Pozsony városa kiváltságokat (többek között árumegállító jogot) kap III. András királytól.
275 éve hunyt el (1743) Berzeviczy Sándor jezsuita rendi tanár (* 1674)
 

Hétfő, 2018. december 3.

Történtek
Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja
466 éve hunyt el (1552) Xavéri Szent Ferenc jezsuita szerzetes, minden idők egyik legnagyobb keresztény misszionáriusa (* 1506)
438 éve született (1580) Balásfy Tamás magyar püspök († 1625)
 

Kedd, 2018. december 4.

Történtek
Bányásznap Magyarországon
327 éve történt (1691) I. Lipót német-római császár, magyar király kiadja a Diploma Leopoldinumot.
319 éve hunyt el (1699) Csáky István császári és királyi valódi belső titkos tanácsos, kamarás és országbiró (* 1535)
 

Szerda, 2018. december 5.

Történtek
A gazdasági és szociális fejlődés világnapja
410 éve hunyt el (1608) Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (* 1544)
315 éve hunyt el (1703) Zabanius János lovag, az erdélyi szászok grófja, szebeni királybíró, Zabanius Izsák fia (* 1664)
 

Csütörtök, 2018. december 6.

Történtek
Mikulás napja: Szent Miklós püspök emlékére
958 éve történt (1060) Magyar királlyá koronázzák Székesfehérváron Béla herceget.
713 éve történt (1305) királlyá koronázzák Székesfehérváron Ottó bajor herceget.
 

Péntek, 2018. december 7.

Történtek
A nemzetközi polgári repülés napja
330 éve hunyt el (1688) Burius János magyar evangélikus lelkész (* ismeretlen)
227 éve született (1791) Novák Ferenc magyarországi szlovén pap, író, népdalgyűjtő († 1836)
 

Szombat, 2018. december 8.

Történtek
A szeplőtelen fogantatás ünnepe
Buddha: megvilágosodásának napja
313 éve történt (1705) A kuruc csapatok beveszik Kőszeget gróf Csáky Mihály, Kisfaludy György és Bezerédj Imre vezérletével.
 

Vasárnap, 2018. december 9.

Történtek
581 éve hunyt el (1437) Luxemburgi Zsigmond magyar király, cseh király, német-római császár (* 1368)
339 éve született (1679) Bezerédj Imre ezredes, kuruc brigadéros († 1708)
331 éve történt (1687) Kilencéves korában megkoronázzák I. József magyar királyt (1705-től német-római császár).
 

Hétfő, 2018. december 10.

Történtek
Emberi Jogok napja
Nobel-díjak ünnepélyes átadása Stockholmban.
498 éve történt (1520) Luther Márton nyilvánosan elégeti Wittenbergben a kiközösítéséről szóló pápai rendeletet.
 

Kedd, 2018. december 11.

Történtek
Az UNICEF születésnapja
Nemzetközi Hegy nap
667 éve történt (1351) Nagy Lajos király kihirdeti az „ősiség” törvényét.
 

Szerda, 2018. december 12.

Történtek
A konyak világnapja
542 éve történt (1476) Aragóniai Beatrixot magyar királynévá koronázzák.
432 éve hunyt el (1586) Báthory István erdélyi fejedelem, később lengyel király (* 1533)
 

Csütörtök, 2018. december 13.

Történtek
Luca napja (Svédországban nemzeti hagyomány)
894 éve hunyt el (1124) II. Callixtus pápa (* ?)
541 éve történt (1477) Korneuburgban Hunyadi Mátyás leteszi az esküt, mint Csehország királya.
 

Péntek, 2018. december 14.

Történtek
A hűség napja Magyarországon
443 éve történt (1575) Báthory István erdélyi fejedelem Lengyelország királya lesz
411 éve született (1607) Kemény János erdélyi fejedelem († 1662)
 

Szombat, 2018. december 15.

Történtek
581 éve történt (1437) A nemesi sereg beveszi Nagyenyedet.
551 éve történt (1467) Mátyás király Moldvabányán vereséget szenved a román seregtől, a király maga is megsebesül
446 éve hunyt el (1572) Méliusz Juhász Péter református magyar író (* 1532)
 

Vasárnap, 2018. december 16.

Történtek
A magyar kórusok napja 1991 óta (Kodály születésének évfordulója alkalmából)
762 éve történt (1256) IV. Béla magyar király kiváltságlevele az esztergomi Szent Adalbert főszékesegyház számára, amelyben először említik a Szent Koronát.
492 éve történt (1526) Az ellenpárt Habsburg Ferdinándot kiáltja ki magyar királynak Szapolyai (Zápolya) János ellenében.
 

Hétfő, 2018. december 17.

Történtek
492 éve történt (1526) I. Ferdinánd királlyá koronázása Pozsonyban
467 éve hunyt el (1551) Martinuzzi Fráter György erdélyi államférfi, meggyilkolják (Habsburg Ferdinánd király utasítására, Giambattista Castaldo őrgróf emberei, Pallavicini Sforza vezetésével)
344 éve hunyt el (1674) Bánffy Dénes erdélyi főúr, kolozsvári főkapitány, I. Apafi Mihály fejedelem kivégezteti, Teleki Mihály kancellár nyomására (* 1630 körül)
 

Kedd, 2018. december 18.

Történtek
Emigránsok nemzetközi napja
Kisebbségek napja Magyarországon
Vándorlók Nemzetközi Napja
 

Szerda, 2018. december 19.

Történtek
627 éve történt (1391) Luxemburgi Zsigmond a Széchy-fiaknak adományozza a szentgotthárdi apátságot, a Széchyek alatt teljesen tönkremegy a terület.
369 éve hunyt el (1649) Alesi János lelkész, egyházi író (* ismeretlen)
352 éve történt (1666) Szövetséget köt Bécsben gróf Wesselényi Ferenc nádor, gróf Nádasdy Ferenc országbíró és gróf Zrínyi Péter horvát bán I. Lipót politikája ellen.
 

Csütörtök, 2018. december 20.

Történtek
521 éve történt (1497) Bakócz Tamás esztergomi érsek lesz.
315 éve történt (1703) II. Rákóczi Ferenc a dunántúli kuruc csapatok generálisává nevezi ki Bottyán Jánost.
278 éve született (1740) Benkő József református lelkész, botanikus, történész, nyelvész, az utolsó latin nyelven író magyar polihisztor († 1814)
 

Péntek, 2018. december 21.

Történtek
Ezen a napon van az év leghosszabb éjszakája, ez a téli napforduló.
706 éve hunyt el (1312) Ottó magyar király a bajor Wittelsbach-házból származó király, III. Ottó néven Alsó-Bajorország hercege (* 1261)
489 éve történt (1529) V. Károly német-római császár nyomására VII. Kelemen pápa kiközösíti az egyházból I. János magyar királyt és híveit.