Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Szerda, 2022. január 19.

Történtek
445 éve hunyt el (1577) Forgách Ferenc humanista magyar főpap (* 1530 körül)
326 éve történt (1696) Országgyűlés Marosvásárhelyen.
144 éve hunyt el (1878) Szigligeti Ede magyar drámaíró, műfordító (* 1814)
 

Csütörtök, 2022. január 20.

Történtek
Szent Sebestyén ünnepe a katolikus egyházban
752 éve hunyt el (1270) Boldog Özséb a pálos rend megalapítója (* 1200 körül)
315 éve hunyt el (1707) Gróf Kollonich Lipót bíboros, esztergomi érsek (* 1631)
 

Péntek, 2022. január 21.

Történtek
Szent Ágnes ünnepe a katolikus egyházban
491 éve történt (1531) I. Ferdinánd király és Szapolyai János király képviselői három hónapra szóló fegyverszünetet kötnek Visegrádon. Ez az ország három részre szakadásának első közjogi elismerése.
229 éve született (1793) Nemeskéri Kis Pál pedagógus, római katolikus pap, az MTA tagja († 1847)
 

Szombat, 2022. január 22.

Történtek
A magyar kultúra napja: annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon írta meg Kölcsey a Himnuszt
Szent Vince ünnepe a katolikus egyházban.
Ha Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. A szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgynevezett „vincézés”, amelynek során a szőlőskert szélét szentelt borral vagy szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdának sok bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A nap szokásai közé tartozott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan. A jelképes cselekedet szokása Dél-Európából ered, ahol ilyenkor van a valódi szőlőmetszés.
 

Vasárnap, 2022. január 23.

Történtek
Kaposvár napja
Szűz Mária eljegyzése (Boldogasszony menyegzője), régi katolikus ünnep
360 éve hunyt el (1662) Kemény János erdélyi fejedelem, elesett az I. Apafi Mihály ellen vívott csatában Nagyszőlős mellett (* 1607)
 

Hétfő, 2022. január 24.

Történtek
Szalézi Szent Ferenc ünnepe a katolikus egyházban
564 éve történt (1458) Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven magyar királlyá választják.
140 éve született (1882) Bodor Ödön magyar atléta, labdarúgó († 1927)
 

Kedd, 2022. január 25.

Történtek
Szent Pál apostol megtérése (katolikus ünnep)
a néphit szerint ha a „pálforduló” napján süt a nap, akkor még hosszú kemény télre kell számítani.
503 éve történt (1519) E napra Pestre országgyűlés hirdettetett.
 

Szerda, 2022. január 26.

Történtek
Nemzetközi vámnap
323 éve történt (1699) Megkötik a karlócai békét, amely Thököly Imrét száműzetésbe kényszeríti.
222 éve született (1800) Répásy Mihály honvéd tábornok († 1849)
 

Csütörtök, 2022. január 27.

Történtek
A holokauszt nemzetközi emléknapja: 2005-ben az ENSZ közgyűlése egyhangú határozattal az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
Szent Angéla ünnepe a katolikus egyházban
859 éve történt (1163) Ellenkirályként Magyarország trónjára kerül IV. István.
 

Péntek, 2022. január 28.

Történtek
Aquinói Szent Tamás ünnepe a katolikus egyházban
Az adatvédelem nemzetközi napja
232 éve történt (1790) II. József német-római császár, magyar és cseh király visszavonja Magyarországot érintő összes rendeletét, a türelmi, a jobbágyrendelet és az alsópapság fizetését biztosító rendelet kivételével.
 

Szombat, 2022. január 29.

Történtek
Balassagyarmat, „a legbátrabb város” napja
569 éve történt (1453) V. László magyar király esküt tesz az ország szabadságjogainak megtartására.
193 éve hunyt el (1829) Pauli (Pável) István feltételezett író (* 1760)
 

Vasárnap, 2022. január 30.

Történtek
630 éve történt (1392) A szentgotthárdi apátság nem járul hozzá a Széchyek kegyúri beiktatásához.
466 éve hunyt el (1556) Tinódi Lantos Sebestyén magyar költő, énekmondó (* 1505-1510 között)
401 éve született (1621) II. Rákóczi György erdélyi fejedelem († 1660)
 

Hétfő, 2022. január 31.

Történtek
Bosco Szent János ünnepe a katolikus egyházban
120 éve született (1902) Jávor Pál magyar színész († 1959)
105 éve született (1917) Jermy Tibor agrozoológus, entomológus, ökológus, az MTA tagja
 

Kedd, 2022. február 1.

Történtek
A civilek napja Magyarországon. Az 1994-ben alakult Civil Parlament Magyarországon 1997-ben február 1-jét jelölte meg a Civilek Napjának. 1998-ban tartották meg először, felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem működnek kellő számban civil szerveztek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul.
A Tisza élővilágának emléknapja. Romániában 2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat. A szennyeződés február 1-12 között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. Erre emlékezve az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánította.
Imbolc – télbúcsúztató, Brigid kelta istennő ünnepe: a kelta tradíció szerint Imbolc a tavasz első napja, a télre akolba zárt állatokat ismét kiengedik legelni a rétekre. (A katolikus egyház később felváltotta ezt az ünnepet a február 2-i „Gyertyaszentelővel”, ami Szűz Mária ünnepe)
 

Szerda, 2022. február 2.

Történtek
A vizes élőhelyek világnapja. 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölte a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára 116-ra emelkedett, s a hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a katolikus egyházban: e napon a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat.
Szerzetesek világnapja. A katolikus egyház 1997 óta ünnepli ezen a napon II. János Pál kezdeményezésére azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik szerzetesként élik életüket. A Magyar Katolikus Egyház csaknem kilencven szerzetesrendet, 60 női és 28 férfi rendet tart nyilván.
 

Csütörtök, 2022. február 3.

Történtek
Rejtvényfejtők napja
Szent Balázs napja a katolikus egyházban: régen e napon volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja a magyarság körében az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett „balázsjárás”, ami a szlovákok és csehek körében is ismert volt.
906 éve hunyt el (1116) Könyves Kálmán magyar király (* 1074 körül)
 

Péntek, 2022. február 4.

Történtek
A magyar katonai térképészet napja. A Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Az önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoport létrehozása emlékére (1919. február 4.).
Rákellenes világnap (World Cancer Day) Az International Union Against Cancer (UICC) szervezésében 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A résztvevők február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét rákellenes világnappá nyilvánította.
557 éve történt (1465) Mátyás király Sopronnak két országos vásár tartására ad jogot.
 

Szombat, 2022. február 5.

Történtek
Szent Ágota napja a katolikus egyházban
503 éve hunyt el (1519) Perényi Imre nádor (*?)
489 éve született (1533) Dudith András a humanizmus fénykorának polihisztor tudósa, reneszánsz magyar irodalom alkotója, pécsi püspök és császári királyi tanácsos († 1589)
 

Vasárnap, 2022. február 6.

Történtek
A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja
502 éve történt (1520) Országgyűlés Budán
302 éve született (1720) Bajzáth József veszprémi püspök, alkancellár († 1802)
 

Hétfő, 2022. február 7.

Történtek
636 éve történt (1386) Merénylet II. Károly magyar király ellen.
134 éve született (1888) Donáth Leó sportvezető, irodalomtörténész, műfordító († 1941)
127 éve hunyt el (1895) Friedrich Ferenc vívómester (* 1816)
 

Kedd, 2022. február 8.

Történtek
415 éve történt (1607) A gyulafehérvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Rákóczi Zsigmondot.
311 éve hunyt el (1711) Aachs Mihály magyar író, iskolaigazgató (* 1672)
206 éve született (1816) Alexy Károly magyar szobrász († 1880)
 

Szerda, 2022. február 9.

Történtek
247 éve született (1775) Bolyai Farkas erdélyi magyar matematikus († 1856)
173 éve történt (1849) A piski csata Erdélyben: Bem tábornok a piski hídnál megtámadja Puchner császári csapatait, és döntő vereséget mér rájuk.
172 éve hunyt el (1850) Lenkey János honvéd tábornok (* 1807)
 

Csütörtök, 2022. február 10.

Történtek
Szent Skolasztika ünnepe a katolikus egyházban
215 éve született (1807) Batthyány Lajos gróf, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke († 1849)
212 éve született (1810) Barabás Miklós magyar festőművész, grafikus († 1898)
 

Péntek, 2022. február 11.

Történtek
A lourdes-i Szűz Mária ünnepe a katolikus egyházban
Betegek világnapja. 1993-tól II. János Pál pápa kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését.”
761 éve született (1261) Wittelsbach Ottó magyar király, Alsó-Bajorország hercege († 1312)
 

Szombat, 2022. február 12.

Történtek
Darwin-nap
236 éve hunyt el (1786) Farkas Ádám költő, a soproni evangélikus líceum rektora (* 1730)
230 éve született (1792) Balogh Péter református püspök († 1870)
 

Vasárnap, 2022. február 13.

Történtek
Budapest ostroma végének emléknapja. „Budapest felszabadulása” néven is ismert. A várost a német megszállás alól felszabadító szovjet csapatok szállták meg.
344 éve hunyt el (1678) Bethlen János történész, erdélyi kancellár (* 1613)
235 éve született (1787) Beszédes József vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja († 1852)
 

Hétfő, 2022. február 14.

Történtek
A kínai újév
Bálint-nap, Szent Bálint, a szerelmesek védőszentjének ünnepe („Valentin-nap”, a szerelmesek ünnepe). A szerelmesek, a jóbarátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást. Magyarországon csupán egy évtizede kezdték el széles körben ünnepelni, bár a magyarországi svábok körében hagyományosan népszerű. Amerikában és Angliában szinte kizárólag a fiatalok ünnepe, amikor kisebb ajándékokkal (például virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást.
Epilepsziával élők napja. A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért került e nap Szent Bálint napjára, mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. A világnap lehetőséget nyújt a betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra és az epilepsziával élőkkel való kézfogására.
 

Kedd, 2022. február 15.

Történtek
441 éve történt (1581) Gyulafehérváron meghal Bocskai Erzsébet, Bocskai István későbbi erdélyi fejedelem nővére, Báthory Kristóf erdélyi vajda felesége, Báthory Zsigmond későbbi fejedelem anyja.
385 éve hunyt el (1637) II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király (* 1578)
286 éve született (1736) Horányi Elek piarista pap, tanár, történettudós († 1809)
 

Szerda, 2022. február 16.

Történtek
881 éve történt (1141) 10 éves korában megkoronázzák II. Géza Árpád-házi uralkodót.
360 éve hunyt el (1662) Listi László magyar költő (* 1628)
211 éve született (1811) Wenckheim Béla magyar politikus, miniszterelnök († 1879)
 

Csütörtök, 2022. február 17.

Történtek
Az ortodox egyházak naptárában Szent Pulcheria és férje, Szent Marcianus keletrómai császár napja
454 éve történt (1568) Szokoli Mehmed török nagyvezír és II. Miksa német-római császár, magyar király megkötik a Drinápolyi békét, melynek értelmében Miksa évi 30 000 arany fizetésére kötelezi magát.
264 éve hunyt el (1758) Csepregi Ferenc tanár, költő (* ?)
 

Péntek, 2022. február 18.

Történtek
476 éve hunyt el (1546) Luther Márton német ágoston-rendi szerzetes, teológus, a reformáció elindítója (* 1483)
319 éve hunyt el (1703) Zrínyi Ilona Thököly Imre felesége, II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, Munkács várának hős védője (* 1643)
223 éve hunyt el (1799) Johann Hedwig erdélyi szász orvos és természettudós (* 1730)
 

Szombat, 2022. február 19.

Történtek
Nemzetközi férfinap.
237 éve született (1785) Szemere Pál magyar költő, az MTA tagja († 1861)
219 éve született (1803) Hieronymi Ottó Ferenc magyar vasútmérnök, 1848-49-es szabadságharcban honvéd hadmérnök († 1850)