Események

Csütörtök, 2017. augusztus 17.

18:30
Elkezdődött
MAG-NYC

MAG-NYC

MAGunkról A NYC-MAG 2012 májusátol heti rendszerességgel találkozik a New York-i Magyar Házban, otthont találva magának a Széchenyi István Társaság égisze alatt. A magyar kultúránk megélésere ad lehetőséget a csütörtökönkénti rendszeres közösségi találkozó, ahol az évköri ünnepek mellett állandó

Szombat, 2020. szeptember 26.

Történtek
A Nyelvek Európai Napja
A Tiszta Hegyek Napja
478 éve történt (1542) Nemzetközi keresztény sereg vonul Buda visszafoglalására, de kudarcot vall.
 

Vasárnap, 2020. szeptember 27.

Történtek
Idegenforgalmi Világnap (1980 óta)
621 éve hunyt el (1399) Maternus erdélyi püspök
487 éve született (1533) Báthory István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya († 1586)
 

Hétfő, 2020. szeptember 28.

Történtek
A hallássérültek (siketek) világnapja
807 éve hunyt el (1213) Meráni Gertrúd királyné II. András magyar király felesége, összeesküvők megölik (* 1185)
807 éve történt (1213) Összeesküvők (Péter ispán, Kacsics nembeli Simon, Simon) rátámadnak a pilisi erdőkben tartózkodó Gertrúd királynéra (II. András magyar király feleségére) és kíséretére. Meggyilkolják a királynét.
 

Kedd, 2020. szeptember 29.

Történtek
518 éve történt (1502) II. Ulászló magyar király Székesfehérvárott feleségül veszi Candalei Annát, akit ugyanaznap ugyanott Bakócz Tamás esztergomi érsek magyar királynévá koronáz.
486 éve történt (1534) Majláth István elfoglalja Medgyest, Lodovico Grittit kivégzik.
191 éve hunyt el (1829) Vitkovits Mihály magyar író, költő, a magyar nyelvújítás híve (* 1778)
 

Szerda, 2020. szeptember 30.

Történtek
A népmese napja Magyarországon (2005-től)
Helyi önkormányzatok napja Magyarországon 2000-től az Országgyűlés 57/2000. (VI.16.) határozata alapján, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat.
173 éve született (1847) Hugonnay Vilma grófnő, az első magyar orvosnő († 1922)
 

Csütörtök, 2020. október 1.

Történtek
Az Idősek világnapja (1991 óta)
690 éve történt (1330) Dörögdi Miklós kerül az egri püspöki székbe.
441 éve történt (1579) Megérkeznek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.
 

Péntek, 2020. október 2.

Történtek
1992 óta a Gyaloglók Világnapja (World Walking Day). Magyarországon 1999 óta október elején tartják [1].
1993 óta a sztómások világnapja
A Béke világnapja (ENSZ által elfogadott, Mahátma Gandhi születésének emlékére)
 

Szombat, 2020. október 3.

Történtek
794 éve hunyt el (1226) Assisi Szent Ferenc olasz szerzetes, költő, a ferences rend alapítója (* 1181 vagy 1182)
486 éve történt (1534) I. Ferdinánd osztrák főherceg értesül Lodovico Gritti haláláról, amit I. Szulejmán oszmán szultán előtt Szapolyai János király ellen kíván felhasználni.
456 éve történt (1564) János Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai elfoglalják Szatmárt.
 

Vasárnap, 2020. október 4.

Történtek
Assisi Szent Ferenc halála (1226)
Az Állatok Világnapja
597 éve történt (1423) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király hűbérként vejének, V. Albert osztrák hercegnek adományozza a morva őrgrófságot, és a cseh királyi trón örökösévé jelöli ki Albertet.
 

Hétfő, 2020. október 5.

Történtek
Pedagógus jogok világnapja (1966 óta)
422 éve történt (1598) A magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdi a törökök által tartott Buda ostromát. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárul.
421 éve történt (1599) Habsburg-monarchia és az Oszmán Birodalom megbízottai béketárgyalásokat folytatnak Helemba-szigetén (a Dunakanyar). A tárgyalások - kölcsönös engedmények híján - kudarcba fulladnak.
 

Kedd, 2020. október 6.

Történtek
Az Aradi Vértanúk Emléknapja, nemzeti gyásznap Magyarországon és a magyarok által lakott területeken.
815 éve történt (1205) III. Ince pápa János kalocsai érseket áthelyezi az esztergomi érseki székbe.
731 éve született (1289) Vencel magyar király, III. Vencel néven cseh és lengyel király († 1306)
 

Szerda, 2020. október 7.

Történtek
Kr. e. 3761 - A zsidó vallás szerint Isten e napon teremtette a világot (ünnepét nem a Gergely-naptárhoz igazítják, hanem a zsidó naptárhoz, „Tishri 1.”).
836 éve történt (1184) Francia szerzetesek lerakják a szentgotthárd apátság alapjait a mai Szentgotthárdon
609 éve történt (1411) Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király Pozsonyban eljegyzi kétéves leányát, Erzsébetet a 14 éves V. Habsburg Albert osztrák herceggel.
 

Csütörtök, 2020. október 8.

Történtek
1896 óta a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe
432 éve történt (1588) Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem győzelme Szikszónál a törökök fölött.
172 éve történt (1848) A Bécs felé visszavonuló Jellasics császári tábornok csapataival átlépi az osztrák-magyar határt.
 

Péntek, 2020. október 9.

Történtek
Postai világnap
729 éve hunyt el (1291) Gergely, csanádi püspök (*?)
715 éve történt (1305) Vencel Brünnben lemond magyar királyi címéről, a Szent Koronát átadja III. Ottó bajor hercegnek. Ottó rövidesen Magyarországra érkezik.
 

Szombat, 2020. október 10.

Történtek
A látás világnapja
A lelki egészség világnapja (1994 óta)
713 éve történt (1307) A rákosi gyűlés Károly Róbertet ismeri el magyar királynak.
 

Vasárnap, 2020. október 11.

Történtek
401 éve történt (1619) Bethlen Gábor 10 ezer lovast indít a cseh-morva szövetséges csapatok megsegítésére.
372 éve hunyt el (1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (* 1593)
372 éve történt (1648) II. Rákóczi György elfoglalja trónját, mint Erdély fejedelme.
 

Hétfő, 2020. október 12.

Történtek
516 éve hunyt el (1504) Corvin János horvát-szlavón bán, I. Mátyás király természetes fia (* 1473)
336 éve történt (1684) Lotaringiai Károly és Sobieski János lengyel király Párkánynál győzelmet aratnak a török haderő felett.
148 éve történt (1872) I. Ferenc József király szentesíti a kolozsvári egyetem felállításáról szóló törvényt.
 

Kedd, 2020. október 13.

Történtek
Mikszáth-nap Horpácson (Nógrád megye).
541 éve történt (1479) A kenyérmezei csatában Báthory István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán seregei szétverik a Dél-Erdélyben pusztító török haderőt.
531 éve történt (1489) Mátyás király a szentgotthárdi apátság apátválasztási jogát a pilisi monostornak adja, ezzel is felemelve a hanyatló apátságot.
 

Szerda, 2020. október 14.

Történtek
Szabványosítási világnap (1946 óta)
785 éve történt (1235) Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárott magyar királlyá koronázza Béla királyfit, IV. Béla néven.
416 éve történt (1604) Bocskai István erdélyi fejedelem győzelmet arat Álmosd és Diószeg között a császári seregek fölött.
 

Csütörtök, 2020. október 15.

Történtek
A Fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja (1988 óta)
Nemzetközi Gyalogló nap
Ölelés világnapja
 

Péntek, 2020. október 16.

Történtek
A Kenyér világnapja
Élelmezési világnap (1979 óta)
Szentszék: II. János Pál pápa megválasztásának évfordulója
 

Szombat, 2020. október 17.

Történtek
1992 óta a szegénység elleni küzdelem világnapja
480 éve történt (1540) I. Szulejmán szultán elismeri a gyermek János Zsigmondot, Szapolyai János fiát Magyarország királyának.
480 éve történt (1540) Visegrád ostroma.
 

Vasárnap, 2020. október 18.

Történtek
2002 óta - A magyar festészet napja, Szent Lukács névnapján, aki a festők védőszentje.
Európai Unió Emberkereskedelem Elleni Napja
781 éve történt (1239) Róbert esztergomi érsek megkereszteli IV. Béla király elsőszülött fiát, Istvánt.
 

Hétfő, 2020. október 19.

Történtek
572 éve történt (1448) A második rigómezei csatában Hunyadi János hadereje, Brankovics György szerb despota árulása révén súlyos vereséget szenved a II. Murád szultán vezette török haderőtől. Hunyadi maga is Brankovics fogságába kerül.
151 éve született (1869) Góth Sándor magyar színész, rendező, színészpedagógus († 1946)
115 éve született (1905) Idősebb Dohy János (korábban ifjabb Göllner János) növénypatológus, tanár († 1990)
 

Kedd, 2020. október 20.

Történtek
A csontritkulás világnapja
Szent Vendel napja - Szent Vendel a jószágtartó gazdák, pásztorok, juhászok védőszentje
725 éve történt (1295) Lodomér esztergomi érsek kiközösítéssel fenyegeti meg a budai káptalan vámszedését akadályozó budai polgárokat.
 

Szerda, 2020. október 21.

Történtek
Földünkért világnap
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép (napos) az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idő, olyan lesz a tél.
256 éve született (1764) Bihari János cigány származású magyar zeneszerző, hegedűművész († 1827)
 

Csütörtök, 2020. október 22.

Történtek
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja 1998 óta.
Misszionáriusok világnapja
704 éve történt (1316) Pápai adószedők érkeznek Magyarországra.
 

Péntek, 2020. október 23.

Történtek
Nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója (1989)
564 éve hunyt el (1456) Kapisztrán Szent János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a Nándorfehérvári diadal egyik hőse (* 1386)
407 éve történt (1613) A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.
 

Szombat, 2020. október 24.

Történtek
A Magyar Operett Napja 2002 óta
Az ENSZ világnapja 1945 óta
395 éve történt (1625) Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják
 

Vasárnap, 2020. október 25.

Történtek
719 éve történt (1301) Miklós pápai legátus a budai zsinaton elrendeli az egyházi javak visszaadását.
239 éve történt (1781) II. József német-római császár, magyar és cseh király kiadja Türelmi rendeletét. Ebben a protestáns (evangélikus és református), és az ortodox hívőknek szabad vallásgyakorlatot biztosít. Rendelete lehetővé teszi e hívők magasabb állami hivatalokban való alkalmazását, engedélyezi számukra templomok építését, papok tartását, és kivonja őket a római katolikus püspökök ellenőrzése alól.
232 éve hunyt el (1788) Istvánffy Benedek magyar zeneszerző, karnagy (* 1733)
 

Hétfő, 2020. október 26.

Történtek
424 éve történt (1596) III. Mehmed szultán főserege a mezőkeresztesi csatában legyőzi Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Habsburg Miksa főherceg haderejét.
407 éve hunyt el (1613) Báthory Gábor fejedelem (* 1598)
407 éve történt (1613) Abaffy Miklós tokaji kapitány a hajdúk segítségével megöleti a száműzött Báthory Gábor fejedelmet.
 

Kedd, 2020. október 27.

Történtek
581 éve hunyt el (1439) Albert magyar király, uralk. 1437-1439, (II. Albert néven német-római császár) (* 1397)
480 éve történt (1540) Leonard von Fels elfoglalja Visegrádot.
304 éve hunyt el (1716) Bethlen Miklós erdélyi államférfi, történész (* 1642)