Események - 2019.07

Kedd, 2019. július 2.

Történtek
758 éve hunyt el (1261) Benedek kalocsai, majd esztergomi érsek
170 éve hunyt el (1849) Gábor Áron erdélyi magyar fegyverkovács, az 1848-49-es szabadságharc ágyúöntője (* 1814)
161 éve hunyt el (1858) idősebb Bene Ferenc orvos (* 1775)
 

Szerda, 2019. július 3.

Történtek
216 éve született (1803) Vetter Antal honvéd tábornok († 1882)
194 éve történt (1825) I. Ferenc magyar király 13 évnyi szünet után, Bergamóban kelt királyi levelével szeptember 11-ére összehívja a magyar országgyűlést Pozsonyba. Ez lesz az első reform-országgyűlés.
126 éve született (1893) Bortnyik Sándor magyar festőművész, grafikus († 1976)
 

Csütörtök, 2019. július 4.

Történtek
965 - V. Benedek pápa
907 - A pozsonyi csatában az Árpád fejedelem vezette magyar sereg megsemmisítette a Keleti Frank Királyság hadait. Történészek a honfoglalás végének tekintik az eseményt. Napjainkban Árpád-napként tartják számon e napot.
563 éve történt (1456) Megkezdődik Nándorfehérvár ostroma.
 

Péntek, 2019. július 5.

Történtek
767 - II. Constantinus ellenpápa megválasztása.
975 éve történt (1044) Lezajlik a ménfői csata, melyet Aba Sámuel magyar király elveszít a trónkövetelő Orseolo Péterrel és szövetségesével, III. Henrik német-római császárral szemben.
273 éve hunyt el (1746) Ambrózy György evangélikus prédikátor, szuperintendens (* 1698)
 

Szombat, 2019. július 6.

Történtek
1525. - Sárkány Ambrust az országbírói (iudex curiae regiae) székben Drágffy János váltja fel.
A csók világnapja
604 éve hunyt el (1415) Husz János csehországi huszita vallási vezető, máglyahalált halt (* 1369)
 

Vasárnap, 2019. július 7.

Történtek
498 éve történt (1521) Az I. Szulejmán szultán vezette török haderő elfoglalja Szabács várát. A Logodi Simon és Torma András vezette 500 főnyi őrség az utolsó emberig harcolva elesik.
479 éve született (1540) János Zsigmond, választott magyar király, az első erdélyi fejedelem († 1571)
336 éve történt (1683) A Petronelli csata a törökök és a Savoyai Jenő vezette osztrák császári hadak között.
 

Hétfő, 2019. július 8.

Történtek
343 éve hunyt el (1676) I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem (* 1645)
169 éve történt (1850) Haynau táborszernagyot a bécsi udvar visszahívja magyarországi főhadparancsnoki és teljhatalmú császári biztosi tisztéből. A Habsburg-közigazgatási rendszer Bach belügyminiszter irányítása alá kerül.
164 éve hunyt el (1855) Brocky Károly magyar festőművész (* 1807)
 

Kedd, 2019. július 9.

Történtek
441 éve született (1578) II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király († 1637)
388 éve született (1631) Aachs Mihály magyar evangélikus prédikátor († 1708)
365 éve hunyt el (1654) IV. (Habsburg) Ferdinánd magyar király, cseh király (* 1633)
 

Hétfő, 2019. július 1.

Történtek
Semmelweis Ignác születésére emlékezve ezen a napon tartják hazánkban a Semmelweis-napot, az egészségügyi dolgozók napját
513 éve született (1506) II. Lajos magyar és cseh király († 1526)
201 éve született (1818) Semmelweis Ignác magyar orvos († 1865)
 

Szerda, 2019. július 10.

Történtek
729 éve hunyt el (1290) IV. (Kun) László, magyar király (* 1262)
729 éve történt (1290) IV. (Kun) László magyar királyt meggyilkolják.
510 éve született (1509) Kálvin János francia származású svájci reformátor († 1564)
 

Csütörtök, 2019. július 11.

Történtek
2004 óta: az ENSZ népesedési világnapja.
Nursiai Szent Benedek (a bencés rend alapítójának) napja.
568 éve hunyt el (1451) Cillei Borbála magyar királyné (* 1392)
 

Péntek, 2019. július 12.

Történtek
260 - IV. Béla magyar király és István herceg csapatai vereséget szenvednek II. Ottokár cseh király hadaitól a Kroissenbrunni csatában.
529 éve történt (1490) II. Ulászlót Székesfehérvárott magyar királyá koronázzák.
137 éve született (1882) Tóth Péter kétszeres olimpiai bajnok vívó († 1967)
 

Szombat, 2019. július 13.

Történtek
170 éve hunyt el (1849) Vasvári Pál, a „márciusi ifjak” egyike (* 1827)
170 éve történt (1849) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Haynau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgey Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg.
118 éve született (1901) Basch Ferenc Antal, a magyarországi Volksbund vezetője († 1946)
 

Vasárnap, 2019. július 14.

Történtek
215 éve született (1804) Benedek Lajos magyar katonatiszt, császári és királyi táborszernagy († 1881)
193 éve született (1826) Vasvári Pál magyar író, történész, politikus († 1849)
170 éve történt (1849) A Bácskában, Kishegyes (Mali Iđoš), Feketehegy (Feketić) és Szeghegy (Sekić, ma: Lovćenac) között Vetter Antal és Guyon Richárd szétverik Jellasics horvát bán császári hadseregét. Ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája.
 

Hétfő, 2019. július 15.

Történtek
2000 óta a bíróságok napja Magyarországon (1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt).
857 éve történt (1162) Megkoronázzák II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott.
528 éve történt (1491) Az országgyűlés Jagelló II. Ulászló cseh királyt választja meg magyar királynak.
 

Kedd, 2019. július 16.

Történtek
677 éve hunyt el (1342) Károly Róbert magyar király (* 1288)
677 éve történt (1342) I. (Nagy) Lajos magyar király trónra lép.
350 éve történt (1669) I. Lipót császár Bécsbe hívja a Magyar Tanácsot
 

Szerda, 2019. július 17.

Történtek
579 éve történt (1440) A fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István ereklyetartójáról levett koronával Magyarország királyává avatja I. Ulászlót. (A Szent Koronát nem tehették I. Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta). Elkezdődik a 17 éves trónviszály.
479 éve hunyt el (1540) Zápolya (Szapolyai) János erdélyi vajda, 1526-tól I. János néven magyar király (* 1487)
416 éve hunyt el (1603) Székely Mózes erdélyi fejedelem (* 1550. körül)
 

Csütörtök, 2019. július 18.

Történtek
728 éve történt (1291) III. András hadai bevonulnak Ausztriába
467 éve született (1552) I. Rudolf magyar király (II. Rudolf néven német-római császár) († 1612)
316 éve történt (1703) II. Rákóczi Ferenc csapataival átkel a Tiszán
 

Péntek, 2019. július 19.

Történtek
201 éve született (1818) Hatvani Imre, ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc egyik őrnagya († 1856)
141 éve született (1878) Balatoni Károly úszó, vízilabdázó, birkózó, sportvezető († 1945)
140 éve született (1879) Móra Ferenc magyar író, újságíró, muzeológus († 1934)
 

Szombat, 2019. július 20.

Történtek
552 éve történt (1467) Megnyílik az új egyetem Pozsonyban Academia Istropolitana néven.
505 éve hunyt el (1514) Dózsa György, az 1514-es parasztfelkelés vezére (* 1470)
478 éve történt (1541) Fogaras megadja magát a törököknek, Maylád Istvánt elfogják.
 

Vasárnap, 2019. július 21.

Történtek
677 éve történt (1342) Telegdi Csanád esztergomi érsek megkoronázza Károly Róbert fiát, Nagy Lajost.
563 éve hunyt el (1456) Dugovics Titusz katona, hősi várvédő
563 éve történt (1456) Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett (július 21. és 22.)
 

Hétfő, 2019. július 22.

Történtek
887 éve történt (1132) II. Béla magyar király serege a Sajó mellett legyőzi Boriszt, az országba lengyel sereggel betört trónkövetelőt, Könyves Kálmán király el nem ismert fiát.
563 éve történt (1456) Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett (július 21. és 22.)
479 éve hunyt el (1540) Szapolyai János erdélyi vajda, I. János magyar király, (* 1487)
 

Kedd, 2019. július 23.

Történtek
729 éve történt (1290) Trónra lép III. András magyar király, az utolsó Árpád-házi uralkodó
516 éve született (1503) Jagelló Anna, II. Ulászló magyar király leánya, I. Ferdinánd felesége († 1547)
467 éve történt (1552) A szentandrási csatában megsemmisül a Temesvárt megsegíteni szándékozó szegedi hajdúsereg.
 

Szerda, 2019. július 24.

Történtek
A római katolikus vallásban Szent Kristóf ünnepe.
Magyarországon a katolikus egyház liturgikus naptárában Árpád-házi Szent Kinga ünnepe.
315 éve hunyt el (1704) Gyöngyösi István, költő, alispán, országgyűlési követ (* 1629)
 

Csütörtök, 2019. július 25.

Történtek
455 éve hunyt el (1564) I. (Habsburg) Ferdinánd osztrák főherceg, német-római császár, magyar és cseh király (* 1503)
455 éve történt (1564) I. Ferdinánd halála után Habsburg Miksa osztrák főherceget I. Miksa néven magyar királlyá, II. Miksa néven német-római császárrá koronázzák.
398 éve történt (1621) Bornemissza János erdélyi serege Nagyszombatnál megveri Pálffy István császári ezredes hadseregét.
 

Péntek, 2019. július 26.

Történtek
936 éve történt (1083) Gellért püspököt szentté avatják.
513 éve hunyt el (1506) Candale-i Anna magyar királyné Budán (*1484)
341 éve született (1678) I. József német-római császár, magyar és cseh király († 1711)
 

Szombat, 2019. július 27.

Történtek
493 éve történt (1526) Alapi György bán vezette maroknyi várvédők - kétheti ostrom után - kénytelenek a török túlerővel szemben feladni Pétervárad várát.
362 éve történt (1657) I. Lipót német-római császárt magyar királlyá koronázzák.
244 éve született (1775) Brunswick (Brunszvik) Teréz, az első magyarországi óvodák („Kisdedóvók”) megalapítója († 1861)
 

Vasárnap, 2019. július 28.

Történtek
439 éve hunyt el (1580) Eberhardt Mátyás evangélikus lelkész, költő
203 éve született (1816) Dunyov István honvéd alezredes, az olasz királyi hadsereg ezredese († 1889)
134 éve született (1885) Sándor Erzsi magyar opera-énekesnő († 1962)
 

Hétfő, 2019. július 29.

Történtek
924 éve hunyt el (1095) I. László magyar király (* 1048 körül)
452 éve történt (1567) Országh Kristóf tölti be az országbírói tisztet.
351 éve született (1668) Bellusi István magyar jezsuita rendi szerzetes, tanár († 1708)
 

Kedd, 2019. július 30.

Történtek
289 éve született (1730) Jelky András magyar utazó, kalandor († 1783)
186 éve született (1833) Habsburg-Lotaringiai Károly Lajos főherceg, Ferenc József császár öccse, Ferenc Ferdinánd főherceg édesapja, 1896-ig trónörökös († 1896)
173 éve született (1846) Paál László magyar festőművész († 1879)
 

Szerda, 2019. július 31.

Történtek
492 éve történt (1527) A Magyarországra bevonuló I. Ferdinánd a köpcsényi esküben ígéretet tesz a magyar törvények és az Aranybulla megtartására.
178 éve született (1841) Kuncz Ignác jogtudós, az MTA tagja († 1903)
170 éve hunyt el (1849) Petőfi Sándor magyar költő (halálának feltételezett időpontja) (* 1823)