Események - 2023.01

Hétfő, 2023. január 2.

Történtek
Nagy Szent Vazul és Nazianzoszi Szent Gergely ünnepe a katolikus egyházban
251 éve született (1772) Jankovich Miklós könyv-, régiség- és műgyűjtő, történész, az MTA tagja († 1846)
182 éve történt (1841) Kossuth Lajos szerkesztésében megjelenik a Pesti Hírlap első száma.
 

Kedd, 2023. január 3.

Történtek
Jézus nevének napja („Jézus Szent Neve”) a katolikus egyházban
502 éve történt (1521) X. Leó pápa kiátkozza Luther Mártont.
313 éve hunyt el (1710) Ocskay László brigadérost a kuruc haditörvényszék árulóként halálra ítéli és kivégezteti (* 1680)
 

Szerda, 2023. január 4.

Történtek
A Braille-írás világnapja
361 éve született (1662) Apáti Miklós protestáns prédikátor († 1724)
332 éve született (1691) Beer Frigyes Vilmos magyar evangélikus lelkész, iskolaigazgató († 1774)
 

Csütörtök, 2023. január 5.

Történtek
Vízkereszt előestéje (az angolszász országokban Twelfth Night). Ilyenkor szentelik meg a szentelt vizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban.
262 éve született (1761) Diószegi Sámuel magyar református lelkész, botanikus († 1813)
212 éve született (1811) Csáky Rudolf a főrendiház tagja és Szepes vármegye örökös főispánja († 1887)
 

Péntek, 2023. január 6.

Történtek
A magyarság körében régen általános szokás volt, hogy a papok a házakat meghintették szentelt vízzel (házszentelés). Ezenkívül elterjedt népszokás volt a „csillagozás”, amikor gyerekek jártak körbe a faluban csillaggal a kezükben és a kis Jézusról szóló énekeket énekeltek. Ez egyes magyarlakta vidékeken még a mai napig is létező szokás.
A vízkereszt ünnepének neve Olaszországban Epifania. A Befana (öreg jó boszorkány) ezen a napon a jó gyerekeknek ajándékot hoz.
Német nyelvterületen az ünnep neve Dreikönigstag („a háromkirályok napja”).
 

Szombat, 2023. január 7.

Történtek
Ortodox karácsony
434 éve hunyt el (1589) Ghyczy János erdélyi kormányzó
259 éve történt (1764) Madéfalvi vérengzés: Erdélyben a Siskowicz altábornagy vezette császári katonaság megrohanja a Madéfalván egybegyűlt, szabadságjogaikért küzdő, az erőszakos császári besorozások ellen tiltakozó csíki székelyeket. A vérfürdőben kétszáz székelyt megölnek, további 200 gyermeket, asszonyt és öreget a dermesztő fagyban hajszoltak a halálba. Ezután az életben maradottak Moldvába menekültek.
 

Vasárnap, 2023. január 8.

Történtek
224 éve született (1799) Megyeri Károly magyar színész, drámaíró († 1842)
183 éve született (1840) Bagáry József magyarországi szlovén író († 1919)
174 éve történt (1849) A nagyenyedi népirtás kezdete.
 

Hétfő, 2023. január 9.

Történtek
548 éve történt (1475) Hunyadi Mátyás levelet küld a pápának, melyben értesíti, hogy megfelelő segítség mellett felvenné a harcot a törökkel.
403 éve történt (1620) A pozsonyi országgyűlés felajánlja Bethlen Gábornak a királyi címet, de ő csak a Magyarország fejedelme titulust fogadta el.
365 éve történt (1658) II. Rákóczi György lemondatja Rhédey Ferencet, és újra elfoglalja az erdélyi fejedelmi trónt.
 

Vasárnap, 2023. január 1.

Történtek
A Julián naptár bevezetése i. e. 45-ben
A béke világnapja
A legtöbb Gergely-naptárt használó országban újév napja; gyakran 00:00 órai tűzijátékkal ünneplik
 

Kedd, 2023. január 10.

Történtek
200 éve született (1823) Ligeti Antal magyar festőművész († 1890)
194 éve született (1829) Bozzai Pál magyar költő († 1852)
194 éve született (1829) Wein János bányamérnök, a budapesti vízvezeték-hálózat egyik tervezője és megalkotója († 1908)
 

Szerda, 2023. január 11.

Történtek
223 éve született (1800) Jedlik Ányos pap, tanár, fizikus, feltaláló († 1895)
171 éve született (1852) Csonka János gépészmérnök, feltaláló († 1939)
151 éve hunyt el (1872) Balogh János alispán, országgyűlési követ (* 1796)
 

Csütörtök, 2023. január 12.

Történtek
A 2. magyar hadsereg emléknapja
A Magyarországi Német Önkormányzatok Napja
496 éve történt (1527) A békésiek küldöttei kérik Szapolyai Jánost, hogy oltalmazza meg őket Cserni Jován rablásaitól.
 

Péntek, 2023. január 13.

Történtek
501 éve történt (1522) II. Jagelló Lajos magyar király és Habsburg Mária spanyol királyi hercegnő összeházasodik.
472 éve hunyt el (1551) Kecsethy Márton volt veszprémi püspök
455 éve történt (1568) János Zsigmond Erdély első fejedelme jelenlétében, Dávid Ferenc szuperintendens közreműködésével, a Tordán tartott országgyűlés alkalmával, Erdély-ben, a világon először törvénybe iktatják a vallásszabadság fogalmát. Ugyanakkor ezzel a dátummal jelőlik az Unitárius Egyház fennállásának kezdetét is.
 

Szombat, 2023. január 14.

Történtek
722 éve hunyt el (1301) III. András magyar király (* 1265 körül)
722 éve történt (1301) Véget ér az Árpád-ház uralma Magyarországon III. András halálával .
338 éve hunyt el (1685) Szelepcsényi György prímás, esztergomi érsek (* 1595)
 

Vasárnap, 2023. január 15.

Történtek
A Wikipédia születésnapja (Wikipedia Day)
Remete Szent Pál ünnepe a katolikus egyházban.
174 éve született (1849) Darányi Ignác jogász, agrárpolitikus, nagybirtokos, földművelésügyi miniszter († 1927)
 

Hétfő, 2023. január 16.

Történtek
232 éve született (1791) Dembinszky Henrik honvéd altábornagy, a lengyel és a 48-as magyar szabadságharc tábornoka († 1864)
198 éve született (1825) Finály Henrik magyar nyelvész († 1898)
176 éve született (1847) Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő († 1910)
 

Kedd, 2023. január 17.

Történtek
Nagy Szent Antal ünnepe a katolikus egyházban: Szent Antal a háziállatok védőszentje
555 éve hunyt el (1468) Szkander bég (Kasztrióta György) albán hadvezér, törökverő nemzeti hős (* 1405)
389 éve hunyt el (1634) Szenczi Molnár Albert nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító, református lelkész, filozófus, egyházi író (* 1574)
 

Szerda, 2023. január 18.

Történtek
Árpád-házi Szent Margit ünnepe
Nemzeti imanap
753 éve hunyt el (1270) Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla magyar király leánya, a Margit-sziget névadója (* 1242)
 

Csütörtök, 2023. január 19.

Történtek
446 éve hunyt el (1577) Forgách Ferenc humanista magyar főpap (* 1530 körül)
327 éve történt (1696) Országgyűlés Marosvásárhelyen.
145 éve hunyt el (1878) Szigligeti Ede magyar drámaíró, műfordító (* 1814)
 

Péntek, 2023. január 20.

Történtek
Szent Sebestyén ünnepe a katolikus egyházban
753 éve hunyt el (1270) Boldog Özséb a pálos rend megalapítója (* 1200 körül)
316 éve hunyt el (1707) Gróf Kollonich Lipót bíboros, esztergomi érsek (* 1631)
 

Szombat, 2023. január 21.

Történtek
Szent Ágnes ünnepe a katolikus egyházban
492 éve történt (1531) I. Ferdinánd király és Szapolyai János király képviselői három hónapra szóló fegyverszünetet kötnek Visegrádon. Ez az ország három részre szakadásának első közjogi elismerése.
230 éve született (1793) Nemeskéri Kis Pál pedagógus, római katolikus pap, az MTA tagja († 1847)
 

Vasárnap, 2023. január 22.

Történtek
A magyar kultúra napja: annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon írta meg Kölcsey a Himnuszt
Szent Vince ünnepe a katolikus egyházban.
Ha Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. A szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgynevezett „vincézés”, amelynek során a szőlőskert szélét szentelt borral vagy szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdának sok bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A nap szokásai közé tartozott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan. A jelképes cselekedet szokása Dél-Európából ered, ahol ilyenkor van a valódi szőlőmetszés.
 

Hétfő, 2023. január 23.

Történtek
Kaposvár napja
Szűz Mária eljegyzése (Boldogasszony menyegzője), régi katolikus ünnep
361 éve hunyt el (1662) Kemény János erdélyi fejedelem, elesett az I. Apafi Mihály ellen vívott csatában Nagyszőlős mellett (* 1607)
 

Kedd, 2023. január 24.

Történtek
Szalézi Szent Ferenc ünnepe a katolikus egyházban
565 éve történt (1458) Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven magyar királlyá választják.
141 éve született (1882) Bodor Ödön magyar atléta, labdarúgó († 1927)
 

Szerda, 2023. január 25.

Történtek
Szent Pál apostol megtérése (katolikus ünnep)
a néphit szerint ha a „pálforduló” napján süt a nap, akkor még hosszú kemény télre kell számítani.
504 éve történt (1519) E napra Pestre országgyűlés hirdettetett.
 

Csütörtök, 2023. január 26.

Történtek
Nemzetközi vámnap
324 éve történt (1699) Megkötik a karlócai békét, amely Thököly Imrét száműzetésbe kényszeríti.
223 éve született (1800) Répásy Mihály honvéd tábornok († 1849)
 

Péntek, 2023. január 27.

Történtek
A holokauszt nemzetközi emléknapja: 2005-ben az ENSZ közgyűlése egyhangú határozattal az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
Szent Angéla ünnepe a katolikus egyházban
860 éve történt (1163) Ellenkirályként Magyarország trónjára kerül IV. István.
 

Szombat, 2023. január 28.

Történtek
Aquinói Szent Tamás ünnepe a katolikus egyházban
Az adatvédelem nemzetközi napja
233 éve történt (1790) II. József német-római császár, magyar és cseh király visszavonja Magyarországot érintő összes rendeletét, a türelmi, a jobbágyrendelet és az alsópapság fizetését biztosító rendelet kivételével.
 

Vasárnap, 2023. január 29.

Történtek
Balassagyarmat, „a legbátrabb város” napja
570 éve történt (1453) V. László magyar király esküt tesz az ország szabadságjogainak megtartására.
194 éve hunyt el (1829) Pauli (Pável) István feltételezett író (* 1760)
 

Hétfő, 2023. január 30.

Történtek
631 éve történt (1392) A szentgotthárdi apátság nem járul hozzá a Széchyek kegyúri beiktatásához.
467 éve hunyt el (1556) Tinódi Lantos Sebestyén magyar költő, énekmondó (* 1505-1510 között)
402 éve született (1621) II. Rákóczi György erdélyi fejedelem († 1660)
 

Kedd, 2023. január 31.

Történtek
Bosco Szent János ünnepe a katolikus egyházban
121 éve született (1902) Jávor Pál magyar színész († 1959)
106 éve született (1917) Jermy Tibor agrozoológus, entomológus, ökológus, az MTA tagja