ÖNISMERETI TÜKÖR +


ÖNISMERETI TÜKÖR +

 

ÖNISMERETI TÜKÖR +      

 

BALGA-BÖLCS EMBER ABC

A LÉTRONTÁS NAGY TÜKRE

BOLDOG-BOLDOGTALAN, POKOL ÉS ÉDENKERT

 

 

 

Önismereti tükör – 11.rész

 

 

 

Móra Ferenc

A csókai csóka

 

 

Csókai csókának

Mi jutott eszébe?

Föl szeretett volna

Öltözni fehérbe.

 

Unta szegény jámbor,

Hogy ő télen-nyáron

Örökkön-örökké

Feketébe járjon.

 

 

Ahogy így tűnődik

Ághegyen a csóka,

Arra ballag éppen

Csalavér, a róka.

 

Attól kér tanácsot,

Mit kellene tenni,

Hófehér galambbá

Hogy kellene lenni.

 

 

"Nincsen annál könnyebb -

Neveti a róka -

Fürödj meg a hóban,

Te fekete csóka!

 

Olyan fehér galamb

Lesz rögtön belőled,

Hogy magam sem tudom,

Mit higgyek felőled."

 

 

Nagyeszű rókának

Szót fogad a csóka,

Nagy vígan leugrik

Az ágról a hóba.

 

Az orra hegye se

Látszik ki belőle,

Kérdi is a rókát,

Mit hisz most felőle?

 

 

"Azt hiszem, galamb vagy" -

Csípte meg a róka,

S csapott nagy ozsonnát

Belőle a hóba.

 

Róka csípte csóka,

Csóka csípte róka -

Így lett fehér galamb

A csókai csóka.

 

 

*

 

 

Esopus – Pesti Gábiriel

A szajkóról.

 

Szajkó egyszer fel ékesíté magát a pávának tallaiba,

és mikoron magának ő maga szépnek láttatnék,

meg utálá az ő feleit, és mene a pávák közibe.

Amazok mikoron meg ösmerték volna az ő csalárdságát,

a balgatag madarat meg foszták a nem ő talljától,

és vereséggel illeték,

osztán el haza szégyengeték.

 

Értelme.

 

Mindennek ő magát jól meg kell rostálni,

És önnen feleit meg nem kell utálni,

Ha szégyent fejére nem akar szirkálni.

 

 

*

 

 

A parancs az parancs

Precíz, lojális, lelkiismeretes

hivatalnok lét: büszke mint pl. egy Eichman

 

 

*

 

 

Szabálykövető

Pontosan betartott

minden utasítást, taktikát, szabályt

és mégsem lőtt gólt?

Akkor abba is hagyja…

 

*

 

 

Külcsín-belbecs

Tiszta az udvarod,

rendes a házad is –

csak éppen dögunalomtól bűzlik

 

*

 

 

Coitus

„Házastársi kötelességhez”

a béke kedvéért igyekszel jó képet vágni

 

*

 

 

Mint a meszelt sírok:

kívül vakító fehér – belül bomlás és rothadás…

 

*

 

 

Annyira büszke,

hogy még az orvosi vizsgálaton sem „panaszkodik”…

 

*

 

 

Mindentudó

Látatlanban teszel fogadalmat,

Teszel ígéretet az ördögnek,

Hogy ha most itt megsegít,

Akkor az övé lehet, amit otthon új,

S ez nem más, mint az újszülötted…

 

*

 

 

Jó kisfiú

Te olyan jó gyereke vagy

szegény anyukádnak,

hogy – látva ragaszkodását - sose hagyod el?

 

*

 

 

Nem cifrálkodó

Életfogytig tartó nazír fogadalom

Nem nézel tükörbe, nem adsz magadra,

Nem tisztálkodsz és nem szépíted magad…

 

*

 

 

Kvantitatív

A mennyiség forradalma

A középszer lehúzó ereje és terrorja

A könnyen manipulálható többség diktatúrája

 

*

 

 

Békés egymás mellett élés

Monogám vagy, és még hűséges is?

Szexuális életed maximum páros önkielégítés!

 

*

 

 

El- és bemenekülő

Az állandó döntéshelyzet, a felelősségvállalás

elviselhetetlenül terhes: diliházba, rendházba stb. bújik el

 

*

 

 

Jónak tűnő

Akkor és úgy akarsz jó lenni,

hogy ez rögtön nyilvánvaló is legyen…

(Különösen akkor, ha magad sem tudod,

vagy épp nagyon is tudod, hogy nem jót teszel…)

 

*

 

 

Hipokrita

Elegendő a látszat –

képmutatásod a bűn hódolata az erény előtt…

 

*

 

 

Coming out

Melldöngetően büszke,

mert cinikus nyíltsággal vállalja:

ő egy gazember - lesz

(vesd össze: III. Richárd)

 

*

 

 

Fordított rendes

A legnagyobb hazugság(ok egyike) az,

ha a bűnöddel, mint erénnyel tüntetsz!

 

*

 

 

Sánta kutya

Más tollaival ékeskedik,

mintha ő ölte volna meg a hétfejű sárkányt

 

*

 

 

Rossz-szó-fogadó

Szüleid fiút akartak,

téged fiúnak neveltek,

s te – jó kislányként - nem lázadtál ellene!?

 

*

 

 

Kegyetlen csalás

Titkos örökbefogatottaddal

tényleg  - csak - az ő érdekében

nem közölted, és ma sem közlöd az igazat?

 

*

 

 

Színház a világ

Csak majd a halálos ágyadon vallod be…

Hogy ne rontsd el a kedvesed kedvét:

inkább boldog szeretőt játszol, színlelsz…

 

*

 

 

Kibe másba?

Nem volt álruhás lánykérőben

Ellenpróba nélkül elhiteted magaddal,

hogy nem a pénzedbe szeretett bele a túl fiatal arád!

 

*

 

 

Önkirekesztő

Másokat se „terhel vele”,

vagy maga előtt is titkolni szeretné:

az önmagán se segítő nagyon nagyothalló

 

*

 

 

Fiaskó

Királyfiaskodó

Nem akarod magad sajnáltatni,

inkább erőn felüli lakomát rendezel…

Hadd higgyék, te nem koldus, de királyfia vagy…

 

*

 

 

Öncsaló

Nem akarsz tudomást venni

Elburjánzó, áttételes rákodról:

ez is az ún. kegyes öncsalás lenne?

 

*

 

 

Blind faith

Vakon elhiszed,

ha fiad egyszer azt mondja:

ha valaki, hát ő nem drogozik…

Ennek ellenkezőjét feltételezni,

messzemenő bizalmatlanság lenne!?

 

*

 

 

Álomviláglakó

Álmodban tiéd lett a királylány:

reggel hiába lógott a bilibe a kezed,

ezt kész ténynek vetted,

vagy ha nem, hát nem merted elhinni,

hogy rád is vár valahol a te királylányod,

s inkább maradtál magadnak, magadban…

 

*

 

 

Álterhes

Gyereket beszéltek a hasadba,

s már magad is gömbölyödni, dagadni látod?

 

*

 

 

Illuzionista

Szüksége van a bűnös világnak

egy ilyesforma élő legendára is:

és ő készséggel adja is hozzá magát,

nem fosztja meg embertársait

egy hamis illúziótól…

 

*

 

 

Menthetetlen

Jó király – rossz tanácsadók?

Hízelgőkkel veteti magát körül,

s így nem lát(hat)ja, hogy meztelen!

 

*

 

 

Vaksági eskü

Ígéri-fogadja: rá se néz más nőkre!

Igaz, egy idő után nőként már a feleségére se…

 

*

 

 

Protezsált

Sokáig áltatod magad,

pedig csak a protekció segített -

de csak addig, amíg egyszer fel nem gördül a függöny

 

*

 

 

Büszke „beteg”

Amit szégyellned kellene és gyógyítani,

azzal dicsekszel: pl. munkaalkoholizmus!

Pedig a betegség felismerése és tudata nélkül

még minimális esélyed sincsen a gyógyulásra…

 

*

 

 

Kiadod magad

Külföldi diplomatát játszva

bolondítod magadba a hiszékeny nőket,

miközben elmegy a te utolsó vonatod is…

…s legszebb éveidet koszos sitten vesztegeted!

(Jó estét nyár, jó estét szerelem)

 

*

 

 

Gyászos

Úgy teszel

mintha a férjed még élne:

lakásodból múzeum, kripta, emlékház stb. lesz

 

*

 

 

Állati jó-rossz

A kiskutyádat élettárssá emeled,

s reá öntöd szíved minden melegét!

Vagy elzárod magad a (házi)állatoktól,

S csak potenciális ennivalót látsz bennük,

S nem társat, tanítót és tanítványt stb. stb.

 

*

 

 

A házasság életkihívásai elöl

behátrálsz egy Magasztos Szent Hivatás menhelyére

 

*

 

 

Balhit

Hiszek egy jósnak

Készpénznek veszed

azt a sok-sok leendő jót,

amit a jós(nő) neked jó pénzért megígért?!

 

*

 

 

Szeréna

Annyira szerény,

hogy még azt is titkolja,

amire csak ő tudja a választ!

 

*

 

 

Farkasszemet néző

Egy férfi nem félhet a farkastól,

hisz nem is bánt ő, csak megkóstol!

 

*

 

 

Szegénységre fogadó

A  szent szegénységet

anélkül magasztalod egyedül üdvözítőként,

hogy valaha is egy ideig gazdag lettél volna

 

*

 

 

A jobbik véglet?

Csak azért tüntetően Absztinens,

mert retteg, hogy nem bír mértéket tartani

 

*

 

 

Önfeledtség hiányos

Félsz mindenféle mámortól, részegségtől,

nehogy egy pillanatra is racionális kontrollt veszíts…

(még az ágyban sem veszíted el 2x2-ős józanságodat)

 

*

 

 

Fogalomzavar

„Gyermeklelkűség” fitogtató,

Aki még maga előtt is takargatja infantilizmusát!

 

*

 

 

Szépítgető – átfestő

Meghirdetett és mellére kitűzött alázatossága

nem pusztán az önfeladó nyájbirkaság apoteózisa?

 

*

 

 

Olcsó vigasz

Azért nem szeded le a szőlőt,

mert savanyú - vagy mert nem éred el?

 

*

 

 

Értetlen nyúl

Állatkínzó állatbarát,

aki akkor is megsimogatja a nyuszit, ha az beledöglik is?

 

*

 

 

Reprintember

Oly nagy tisztelettel másolgatja a mester(műve)t,

hogy a felismerhetetlenségig a legjobb utánzata lesz!

 

*

 

 

Másodpéldány

A tökélyig csiszolod hasonlóságod a királyhoz:

A dublőreként, a hasonmásként stb. élsz-halsz

(és még az a veszély sem fenyeget, hogy helyére állhatsz)

 

*

 

 

Vagy-vagy?

Annyira nem akar pótolhatatlan lenni,

hogy a végén teljesen felesleges marad

 

*

 

 

Mintha

életfogytiglani büntetésben lenne

s alig bírja kivárni, hogy végre leteljen

(és egyfolytában arra készül, mi lesz majd odakint)

 

*

 

 

Cukorfalat

Te olyan szívű kislány vagy:

még a cukros bácsi kérését is teljesíted

(hisz oly szépen kéri, és csak a javadat akarja)

 

*

 

 

Drága ár

Olyan biztonságos bunker a házad,

hogy börtönnek se  - lenne - utolsó…

A biztonságod érdekében magadat zárod be!?

 

*

 

 

Kisdobos

Buzgó kiscserkész

Beleroppan és komikussá válik,

Hisz önüdvözítős jópont-gyűjtögetéssel telnek napjai…

 

*

 

 

Valamit valamiért?

Az ún. létbiztonságodért

sorra mondasz le az ifjúkori álmaidról,

mindenek előtt a szabadságról,

ami miatt később veszélybe kerülő elemi biztonságod

visszaszerzésére se lesz lehetőséged…

 

*

 

 

Egyenes arány

Amilyen mértékben

távolodsz ideáljaidtól,

olyan mértékben alkoholizálsz

 

*

 

 

„Illedelmes”

A mennyországi kapu előtt ácsorog,

de jólneveltsége tiltja a zavarást, a kopogást…

 

*

 

 

Biztosra menő

Senkit nem akarván magadra haragítani

minden eddig ismert és még ismeretlen istent is tisztelsz?

 

*

 

 

Polgári engedelmes

Ő soha nem kerül összeütközésbe

az akkori éppen érvényes földi törvényekkel…

Nincs olyan eset, amikor ő ne tartaná be a Szabályt!

 

*

 

 

Bele menő csávó

Összekevernek valaki mással,

s te belemész a veszélyes „játékba”…

 

*

 

 

Ön fel nem adó

A lebukástól rettegve

egy életen át másnak kell kiadnod magad…

Megtanulni és eljátszani egy szerepet/új identitást…

 

*

 

 

Fedő alá való

Fél életeden át

fedőcégnél riasztásra várva

fedőtevékenységet végzel…!?

 

*

 

 

Anakronizmus

Neki nem szóltak…

Már régesrég vége a háborúnak,

de te még hősiesen konspirálsz?

 

*

 

 

Mártírkodó

Magára venné magára mások bűneit:

Önként és dalolva bűnbaknak jelentkezik!

(Akár új Messiásként az egész világ bűneit is…)

 

*

 

 

Álügyes

Egy Nagy Ügynek rendel alá mindent –

de amiről - félig titokban – azért sejti: kamu…

 

*

 

 

Szép dolog,

hogy fél lábbal is Tarzan akar lenni –

de ha valaki szólna és egyszer a tükörbe nézne…

(És aki csak azért megy el a szereplőválogatásra,

hogy az illetékesek tudomására hozza: rá ne számítsanak)

 

*

 

 

 

Exhibicionista

Exkluzív szerződésben

átadod életed és halálod közvetítési jogait egy tévének

 

 

*

 

 

Képlékeny

Részleges hasonulás

Változó elvárásokhoz igazodva - mutatis mutandis,

mindig új és új önéletet rajzol s maga is hozzá hasonul…

 

*

 

 

Helytelen

Soha nem vagy ott a Tetthelyen,

Távollétedre mindig valami jó alibit gyártasz!

 

 

*

 

 

Nyakán a kés

A hurokba dugja a fejét,

S addig izeg-mozog, míg az nem szorul a nyakán…

 

*

 

 

 

A mese róla szólna

Fabula te rasa

Minden – nem - fiktív

történetben, mesében

csak önigazolásod keresed,

vagy a szomszédra ismersz:

így mást nem is találsz…

 

*

 

 

Tűzoltó

Az éltető tűz kioltása

Ha egy kicsit is fellángolnál,ez csak szalmaláng,

vagy gyorsan eloltod, amíg kontrollálni tudod,

mielőtt elragadna a szenvedély…

 

*

 

 

Gyújtogató

Az a tűzoltó, akit zavar a tartós munkátlanság

 

*

 

 

Tűzoltómunka

Mindig csak akkor csinálsz valamit, ha már ég a ház

És csak pont annyit, hogy a vészhelyzetet elhárítsad…

 

*

 

 

Hamis mérlegelő

Csak úgy érzed igazságosnak,

ha matekosan, patikamérleggel osztod el a tortát?

Mintha mindig egyenlő lenne az egyenlőség az igazságossal

 

*

 

 

Osztó szerep

Nagyon-nagyon jónak látszana,

így az adott torta felosztásánál

magának szinte semmit se hagy…

Vagy direkt a többieket kéri meg,

hogy ossza már el valaki testvériesen a tortát,

hogy sose ő legyen az, aki kicsit rosszabbul járna…

 

*

 

 

Rongyrázó

Fenn az ernyő, nincsen kas

Inkább koplalsz, nélkülözöl,

csakhogy „szégyen” ne érje a házad?

Olyan lakodalmat, temetést stb. rendezel,

Hogy attól koldulsz az ünnepek után…

 

*

 

 

Zsarolt

A zsarnok közvélemény

Semmitől sem félsz igazán és annyira,

mint a jó-rossz szomszédok mindennapi megszólásától

 

*

 

 

Passzoló

Mindig van jobb?

Neked a jónál is jobb helyzet kell:

nem csoda, hanem természetes dolog,

hogy így szinte soha nem lősz „gólt”…

 

*

 

 

Betűhív

A nyomdahibás szakácskönyv

holt betűihez hűen

főzi ételét-életét:

rajta kívül ki eszi ezt meg?

(Az életét másoknak is le kéne nyelni..)

 

*

 

 

Őszinteségi roham

Véget vet a konok tagadásnak.

Az ő őszinte beismerő vallomását

- a hangoztatott ígéretek ellenére -

a több börtönévvel „jutalmazzák”…

 

*

 

 

Önként és kéjjel

Olyan jó mintaállampolgár,

Hogy még anyjára is önként tesz terhelő vallomást!

 

*

 

 

El nem szóló

„Hallgatási fogadalmas”

Csak halálos ágyadon, egy elszólásából derül ki:

A távozó sose szerette az édes bort, a tepertős pogácsát

 

*

 

 

Kázus

Kazuisztika

Akkor nyugodt a lelke,

ha minden eshetőségre van

egy fix hajszálpontos szabály, előírás…

 

*

 

 

Transzformáló

Amit csak kegyelemből kaphat,

arra megpróbálna jogot formálni?

Így azután a kegyelemből is végleg kiesik…

(mint a nagy császár egyszeri fővadásza,

akit két invitálás után harmadszor már nem várt,

hanem egyenest a Nagyúr mellé akart volna ülni…)

 

*

 

 

Találós

Találjátok ki!?

A kérés neki nagy szégyen:

Ő kérés nélkül is kapjon, különben panaszt tesz?

 

*

 

 

Az örök elégedetlen

Kis vagy nagy titokban vagy sem,

de ő még – szerfelett - büszke is rá,

. végülis ezzel hízeleg is magának -,

hogy sosem, még kicsit sem elégedett magával

 

*

 

 

Okos Tojás

 

*

 

 

Elbutuló

Nem mer „hülyeséget” kérdezni:

ez nem illik az Éltanuló vagy a Professzor szerephez…

 

*

 

 

Összegörnyedve

Egyre több rakódik válladra/lelkedre

Családi terhek – terhes – terheltség – túlterhelve

 

*

 

 

Rossz végletek

Jó ideig szégyellted a „másságod”,

most meg egyenesen büszke vagy rá!

Hol a vécékben bujkáltál, hol az utcán masírozol?

 

*

 

 

Blokk

Se kép, se hang

Folyamatos vizsgadrukkban:

Mintha minden új megszólalás

premier lenne:leblokkol a lámpaláz

vagy ugyanaz a lemez…

 

*

 

 

Iskolának tanuló

Nem te vagy az a stréber

eminens diák,

aki csak a tanárának tanult

és végzősként elveszik…?

 

*

 

 

Áldatlan magány

Maradj magadnak?

Örömöd megsokszorozná,

Terhelő nagy bánatod osztaná,

ha lenne azt valakivel megosztani –

de csak  - vagy főleg - miattad nincsen…

 

*

 

 

Tour-retour idegen

Elsőgenerációs értelmiségi

Egyéni mobilitásoddal parasztból tanár lettél,

A téged felnevelő családodtól már elszakadtál,

A z új közeg pedig – még? – nem fogadott be…

 

*

 

 

Zárt elme

Kész válaszokat mond fel…

Nem szereti a nyitott kérdést,

A dilemmákat, a problémákat -

a nem használt agy pedig elsorvad…

 

*

 

 

Lélek könnyűbúvár

Nem mer lelke mélyén búvárkodni:

hátha találna valami kínos érdekeset.

ezért azután szisztematikusan kerüli

a komoly, mélyenszántó beszélgetést...

 

*

 

 

Elszóló

Konok tagadó

Makacs hallgató

Mintha rendőr hallgatna ki,

annyira vigyázol, nehogy elszóld magad…?

 

*

 

 

Jót s jól

Cél és mód

Rossz ügyeket

védsz, képviselsz, intézel

jó ügyhöz méltó buzgalommal, odaszánással…

 

*

 

 

Magamról

Reviczky Gyula

 

 

Rossznak mondod a világot,

Dőresége bosszuságod;

Siratod az élet álmát,

Földi gondok durva jármát;

Felpanaszlod lázban égve:

Bölcs elméje, jók erénye

S fényt sugárzó lángod, ég,

Csak hiúság, búborék.

 

 

Óh, pedig hány perczed, órád

Volt, midőn e sujtoló vád

Könnyeidben elviharzott

S kiderült rá szíved, arczod.

Gyönyörűség volt az élet,

Megáldottad születésed';

Rózsák közt jársz, azt hivéd,

S mi okozta? ... Semmiség!

 

 

Nem tudod, mi nyomja szíved',

Semmiségek üdvezítnek.

Hogy jön, nem tudod, csak érzed,

Hogy e bűnös-bűvös élet,

Mely ma szennyes, ronda börtön,

Holnap éden kertje rögtön.

Ma a békét áhitod,

S holnap küzdve élni jobb.

 

 

Ember! önző vágy vezérel.

Bánatával, örömével

Ezt az undok szép világot

Sorsodon át nézve látod.

Hogyha gondok elcsigáznak:

A világot éri vádad,

S ha örömre gyúl szived:

Nincs e földnél semmi szebb.

 

 

Ragyoghat a nap az égen;

Te sötétben, feketében

Látsz mindent, ha bánatod van;

Mig, ha kedved lángra lobban,

Minden érted van teremtve;

Télen is jársz rózsakertbe';

A nap is csak rád ragyog,

S kik itt laknak: angyalok.

 

 

Az örvendőt meg nem érted,

Ha világod' búban éled;

S csak ha lelked' szenvedőnek

Vallod, sajnálsz szenvedőt meg.

Mit törődöl a világgal,

Szenvedő sziv sóhajával,

Ha egy édes pillanat

Teljesíti vágyadat!

 

 

Hát ne fordulj vak hevedben

A világ és rendje ellen...

Úgy tekints az emberekre,

Hogy a föld se jó, se ferde;

Se gyönyör, se bú tanyája,

Csak magadnak képe, mása.

Ki sohajtoz, ki mulat.

A világ csak - hangulat.

 

 


Szerkesztés dátuma: szerda, 2013. december 18. Szerkesztette: Nagy Jenő
Nézettség: 809


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: