JÉZUS KELL, VAGY BARABBÁS… Nagypénteken Krisztusra emlékezem


JÉZUS KELL, VAGY BARABBÁS…  Nagypénteken Krisztusra emlékezem

 

 

 

 

 

 

 

 JÉZUS KELL, VAGY BARABBÁS…

Nagypénteken Krisztusra emlékezem

 

Jézus Kell, Vagy Barabbás? Válaszoljatok Emberek!

Kinek Vesztéhez Harsogjanak Majd a „Feszítsd Meg!” - ek?

Kérdezte Poncius Pilátus.  Nem Akart Dönteni,

 Felelősségét a Nép Előtt Bátran Elvállalni.

Megtehette Volna, Hisz a Helytartói Hatalma

Szerint Itt Ő Volt az Életnek és Halálnak Ura.

Barabbást a Piti Tolvajt Engedjem Most Szabadon,

Vagy Jézus Krisztusotok Mehessen Tovább az Úton?

 

Csak Egy Percre Maradt Csendben a Felbőszített Tömeg,

A Felelősség Súlyát Mint Máskor, Mos Sem Érti Meg.

Nem Érzi, Hogy Megint Csak Gunyorosan Kihasználják,

Mikor a Döntés Súlyát Látszólag Kezébe Adják.

Poncius Pilátus, Te Álnok és Zsarnok Gazember,

A Történelem Színpadán Sohasem Lehetsz Ember,

Mert Aki a Gonosztevőt Jézus Krisztushoz Méri,

Majd az Isten Haragja Előbb, Vagy Utóbb – Eléri.

 

Jézus Kell, Vagy Barabbás? Válaszoljatok Emberek!

Kettő Közül Melyikre Szavaztok? Ítélkezzetek!

Egy Hang Felordít, a Többi Kórusban Meg Utána:

Érkezzen El Barabbás a Tolvaj Szabadulása!

Jézust Majd Feszítsd – meg! Jézust Majd Feszítsd – meg! Harsogták,

Tajtékzó Dühükkel Megváltó Halálát Kívánták.

Engedjétek Szabadon! – Pilátus Így Rendelkezett.

Jézus Krisztus Szenvedése Pedig Bekövetkezett.

 

 Ruhátlanul, Fejére Töviskoronát Felraktak,

Meztelen Hátán a Korbácsok Sűrűn Elcsattantak,

Ahogy Hajtották a Via Dolorosán Felfelé,

Miközben Keresztjét Meggörnyedve Vállán Cipelé.

Többször Földre Rogyott, De a Katonák Nem Kímélték,

A Szenvedő Jézus Krisztust Gúnyosan Kinevették.

Golgota Hegyére Felérve Keresztre Feszíték,

Utána Felállítva Két Lator Közé Helyezték.

 

Isten Fia Szenvedett, De Nem Vádolta Kínzóit,

Ártatlan Volt, De Mégis Megbocsátotta Bűneit

Azoknak Kik Elítélték, Keresztre Feszítették,

Most Pedig a Fájdalmas Arcát Látva Kinevették.

Körötte Szenvedő Gaz Latrokat is Feloldozta

Megígérve, Hogy Együtt Jutnak a Paradicsomba.

Végül Elhaló Hangon Suttogta: „Bevégeztetett.”

Krisztus Urunk Panasz Nélkül Csendesen Kiszenvedett.


Istenem! Soha Nem Jártam a Via Dolorosán,

Szent Fiad Méltatlan Szenvedésének Keresztútján.

Kétezer Tizennégyben Mégis Átérzem Fájdalmát,

Ahogyan Ostorozzák a Sebektől Vérző Hátát.

Belegondolok Abba, Hogy Vajon Most is Megtennék,

Hogy Modern Pilátusok Őt a Néppel Elítélnék

El Nem Követett Bűnökért Barabbásért Cserébe,

Aki a Börtön Ajtaján Nevetgélve Kilépne?

 

Ifj. Nagy Bálint (Valentinus)

 

Gyula. 2014. 04. 18. Nagypéntek este 19:43

 

 

 

 


Szerkesztés dátuma: péntek, 2014. április 18. Szerkesztette: Nagy Bálint
Nézettség: 669


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: