1. Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról


1. Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

T Á J É K O Z T A T Ó

az egyszerűsített honosítási eljárás 2013. március 1-jétől hatályos új szabályairól

 

A Magyary Program Egyszerűsítési Program keretében a közigazgatás számos eljárása egyszerűsödik, egyúttal a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek kisebb-nagyobb mértékben csökkennek. Az Egyszerűsítési Program részeként a magyar állampolgárságra, így az egyszerűsített honosítási eljárásra vonatkozó szabályok is számos tekintetben módosulnak.

Az egyik legjelentősebb változás az állampolgársági kérelem átvételében résztvevőket érinti, ugyanis a módosító jogszabályok hatályba lépését követően ebben az anyakönyvvezetők már nem vesznek részt, helyükbe a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai lépnek.

Az egyszerűsített honosítás esetköre bővül: kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született, feltéve hogy az Ápt. 4. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és magyar nyelvtudását igazolja. Az öt vagy tíz év megléte a házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs.

Az egyszerűsített honosítási kérelem-nyomtatvány magában foglalja az önéletrajzot és a névmódosítási kérelmet is (ezeket eddig külön íven, illetve önálló nyomtatványon kellett benyújtani). Ezen túlmenően a nyomtatvány Nyilatkozatok része is bővült.

 

Nyilatkozatok
2013. február 28-ig
Nyilatkozatok
2013. március 1-jétől
arról, hogy büntetlen előéletű arról, hogy büntetlen előéletű
arról, hogy érti és beszéli a magyar nyelvet arról, hogy érti és beszéli a magyar nyelvet
arról, hogy az állampolgársági esküt vagy fogadalmat hol kívánja letenni arról, hogy az állampolgársági esküt vagy fogadalmat hol kívánja letenni
arról, hogy névmódosítási kérelmet benyújt-e -
  arról, hogy ha az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozza a kérelmet, a házasság 10 éve fennáll
  arról, hogy ha az Ápt. 4. § (3b) bekezdésére alapozza a kérelmet, a házasság 5 éve fennáll
  arról, hogy kiskorú gyermeke honosításához a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát milyen okból nem tudja beszerezni
  arról, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz a kérelmező által megjelölt okiratot már csatolta, és kéri ennek beszerzését

A névmódosítási kérelem azon túl, hogy a honosítási kérelem részévé vált, a kitöltést segítő megoldásokkal teszi egyértelművé a kérelmet mind a kérelmezők, mind a döntés előkészítők számára.

Csökken a módosítás nyomán a névmódosítási kérelem alátámasztására csatolandó okiratok köre: nem kell csatolni a kérelmező elhalt anyja születési utónevének magyar nyelven történő feltüntetéséhez olyan okiratot, amely ezt tartalmazza.

Fő szabály lesz, hogy az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez nem kell az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bizonyító okiratot csatolni, erre csak a BÁH hiánypótlási felhívása alapján kerül sor.

Megszűnik az állampolgársági eskü vagy fogadalom (eskü) letételére nyitva álló határidő meghosszabbításának lehetősége, azt az eskü letételére való felhívás közlésétől számított egy éven belül (jogvesztő határidő!) kell letenni.

A módosítás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a kérelmező egy alkalommal – legkésőbb az állampolgársági eskü kitűzött időpontját megelőző ötödik napon – az eskü helyének módosítását kérje. Ez esetben az okirat továbbítása automatikusan megtörténik az új eskütétel helyére, a módosításról nem kell külön döntést hozni.

Budapest, 2013. március 1.

 

KIM Hatósági Főosztály

 

 


Szerkesztés dátuma: szombat, 2011. január 29. Szerkesztette: Kovács Lóránt
Nézettség: 4,950 Kategória: Egyszerűsített honosítás » Tájékoztató az eljárásról
Következő cikk: 2. A kérelem benyújtása

Forrás:
allampolgarsag.gov.hu - http://allampolgarsag.gov.hu/


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: