Közérdekű információk - Egyszerűsített honosítás - Tájékoztató az eljárásról

   

1. Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról
T Á J É K O Z T A T Ó az egyszerűsített honosítási eljárás 2013. március 1-jétől hatályos új szabályairól   A Magyary Program Egyszerűsítési Program keretében a közigazgatás számos eljárása egyszerűsödik, egyúttal a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek kisebb-nagyobb mértékben csökkennek.
2. A kérelem benyújtása
Kérelmet bárki benyújthat, nemcsak az a személy aki megfelel az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás törvényi feltételeinek. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.
3. Névmódosítás
A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik-    hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,-    többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,-    utónevüknek magyar megfelelőjét.
4. A kérelem elbírálása
A közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján a kérelemről a köztársasági elnök dönt. A miniszter az előterjesztést a kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz történő beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek.
5. Idegen nyelvű okiratok lefordítása
Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással, és ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell a kérelemhez csatolni.
6. Területváltozások 1938 és 1945 között:
A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még a kérelemhez egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élőnek egyet), valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapot is csatolnia kell.
7. Benyújtandó okiratok
Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (1) (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.
8. Hazai anyakönyvezés
A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat és ez utóbbiak megszűnése, valamint a haláleset) bejegyzése egy központi magyar anyakönyvbe. A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését – 2007 óta kötelezően – követi a hazai anyakönyvezés.
Az első magyar eskütétel Amerikában
Az első magyar eskütétel Amerikában Csoportos magyar állampolgársági eskütétel volt New Yorkban. Az amerikai nagyvárosban szerdán 15-en tették le ünnepélyes keretek között az esküt.

9 cikk | 1 / 1 oldal