Zöld övezet - Környezetvédelem

   

A biodiverzitás csökkenése
A biodivertzitás vagy biológiai sokféleség kifejezés mást takar az egyes tudományágak, és mást a köznépi felfogás szerint. Míg utóbbi egy terület fajgazdagságát érti alatta, addig például az ökológia egy terület vagy rendszer rendezettségét (ún. entrópia állapot). A továbbiakban a köznépi felfogás szerint vizsgáljuk a biológiai sokféleség fogalmát.
A levegő szennyezése
A tiszta és egészséges levegő az élet elengedhetetlen feltétele. A légszennyezés hatása a klímaváltozás, az ózonlyuk, a savas esők, illetve nagyon sok környezet-egészségügyi probléma.
A Nap energiája
A természet és a környezet védelmének egyik lehetséges módja a fosszilis tüzelőanyagokra épülő energiaellátás kiváltása, aminek több lehetséges módozata van. Ezeket manapság alternatív energiaforrások névvel illetik, holott ezek az energiák az emberiség történelme során folyamatosan rendelkezése álltak, és az ember használta is őket évezredeken keresztül.
A talaj pusztulása
A talaj (vagy pedoszféra) igen fontos szerepet játszik a növények és az állatok életében. A növények a tápanyagaik nagy részét a talajból szerzik be, pusztulásuk után az elhalt növényi részek a talajba kerülnek, ahol humusz alakul ki belőlük. Ez javítja a talaj szerkezetét, vízháztartását, és sok talajlakó állatnak biztosít élőhelyet.
Alternatív energiák – a fény az alagút végén
Tényleg van kiút? Létezhet Földünknek és nekünk is egyaránt pozitív jövő? Több tárlatunk foglalkozik a mesterséges természetromboló erőkkel, az ember környezetpusztításával. Felvázoljuk a negatív jövőképeket, a Föld antiutópisztikus forgatókönyveit.
Az esőerdők pusztulása
A trópusi esőerdők az Egyenlítőt övező 10-10 fokos sávban terülnek el. Megtalálhatók Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában, Közép- és Dél-Amerikában. Az utóbbi kontinensen az Amazonas-medencében terül el a legnagyobb, "zöld pokol"-nak is nevezett esőerdő, amelynek területe 5 millió négyzetkilométer.
Az óceánok zajszennyezése
Talán nem is gondolnánk, hogy az óceánokban is lehet zajszennyezés. A kimutatások szerint az elmúlt hat évtizedben tíz éves időközökben megduplázódott az óceánok zajszennyezettsége a vízi járművek miatt. Főképp a tengeralattjáró-hajók által, ezek ugyanis a felderítéseknél olyan frekvenciát használnak, amely nagy területen képes befolyásolni az élőlények életét.
Felnőni a természettel: cserkészet és környezetvédelem
Magyarországon sok szervezet foglalkozik a környezetvédelemmel, azonban meglehetősen kevés olyan kezdeményezés ismert, amely a gyerekek környezettudatos nevelését tűzné ki célul. Ezek közül is kiemelkedik a nagy múltra visszatekintő cserkészmozgalom, amely életformaszerűen ismerteti meg a fiatalokkal a környezeti értékeket.
Földrengések Magyarországon
Hazánkban ritkán hallhatunk földrengés okozta jelentősebb katasztrófáról. Ennek annyi az oka, hogy a Kárpátok által ölelt kis országunk tektonikai szempontból rendkívül biztonságos. A nagy törésvonalak ugyanis távol helyezkednek el, így egy-egy kisebb rengés esetén sem számolhatunk jelentős rombolással.
Hová tűntek a csillagok - mi a fényszennyezés?
Környezetünket nem csak kémiai és biológiai eredetű anyagokkal szennyezhetjük, hanem az elektromágneses sugárzás, azaz a fény is káros lehet. A fényszennyezés az éjszakai égbolt mesterséges fényforrásokkal – pl.

22 cikk | 1 / 3 oldal