Nyelvi érdekességek

   

Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: L, LY
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
la v. lá, nézésre intő, figyelmeztető: lám, láé, lát, látszik. lab, (1), = lap: laboda, lapulevelü, zöldség neme. lab, (2), = lob: labda, lapdás, lapdázik. lab, (3), hangut. = hab: labatol, habatol, habog. láb, lábas, lábatlan, lábol, lábos (edény), lábad, lábadoz. Mint az állati test alsó tagját jelentő szónak elvont gyöke la, le (alá), honnan: láb v.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: M
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ma, mai, mán v. már, maság, mast v. most, mostanság. má, = bá, mám, mámmám, mamlasz, mamuk. macs, hangut. macsog, macska. macz, macza, maczi, maczkó, cziczamacza. mad, madár, madaras, madarász. Szanszkritúl pat am. repűl. magy = mogy, bogy: magyal, magyalos, magyaró. V. ö. fagy, fagyal. mag, (1), fn. magv, magvas, magvasodik, magzik. mag, (2), elv.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: N
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
na = no!, biztató, sürgető; l. no. nad = ned: nadár, a borjazó tehéntől elfolyó nedv; nadály, vérnedvet szopó piócza. nád, nádal, nádas, nádaz. Átv. ért. nádol, nádolás. nagy, nagyon, nagyság, nagyságos, nagyít, nagyobbodik, nagyoll. nap, (1), égi test; napi, napol, napos, napság, nappal, napkelet, napest. Talán n előtéttel am. ap, apa?.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: NY
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
nyaf, hangut. nyafog, nyafogás, nyafiga, nyifnyaf. nyak, nyakas, nyakaz, nyakgat, nyaklik, nyakló, nyaksi. nyák, sűrü, nyálféle nedv, folyadék, (mucus, mucedo), nyákos. nyal, (1), nyalás, nyalakodik, nyalánk, nyalánkság, nyalogat. Átv. ért. nyalka, nyalkaság. nyal, (2), nyaláb (Ballen?), nyalábol; magas hangon: nyel v. nyél.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: P
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
pa, kettőztetve papa, gyermeknyelven am. étel, papál am. eszik. pacs, pacz, hangutánzók: pacskol, pacskolás, pacsér, pacsérta, paczi, paczka, paczkáz. Hellenül: patassw. V. ö. pat, patél. pacz, paczal, paczalos. V. ö. pocz, poczok. pad, padol, padolat, pados, padoz, padló, padlás. Egyezik vele a német: Boden. páh, ütési, verési hangut. páhol, páholás.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: R
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ra, a fölszín, magasság alapérteményével: rám, rajtam, rólam. rab, rabol, rablás, rabság. Hasonlók a lat. rapit, ném. raffen, rauben. rács, rácsa, rácsol, rácsolat, rácsos, rácsoz. V. ö. ró, rovács. rag, (1), hurczoló erőszak: ragad, (áth.), ragadoz, ragadozás, ragadmány. rag, (2), vonzódás, tapadás: ragad (önh.), ragaszt, ragaszték, ragasz, raggat. rág.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: S
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
sa = csa: sanda, félre, csára néző, sánta, sántikál, sántít, csára lépdegelve megy. sad, sadar, sadargat. V. ö. had, hadar. saj, (1) = sav: sajmegy, sajt, sajtalan. saj, (2), kedélyszó: sajn, sajnál, sajnálkodik, sajnos, sajog, sajgat, sajlódik. saj, (3), szaglási hang: sajdít, sejt. saj, (4) = suj: sajt, sajtó, sajtól = sujt, sújtó, sujtól.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: SZ
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
sza, (1), tátongó terjedés, nyilás: szá, száj, szád; szana, száguld. Vékonyh.: sze, szét. sza, (2), hasítás, metszési nyilás alapértelmével: szab, szabdal, szak, szakad; szal, szalu, szalúl, szalag; szám, számlik, szánt. Vékonyhangon: sze, szeg, szegdel; szek, szekercze; (szakócza), szel, szelet.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: T
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
ta v. to, messzeség: taa, toa, tova, tahát, táv, távol, táj, tól (től), túl; tal, tol, tasz, tosz, tács, taval. tá, felnyitott száj: tát, táté, tájbász, tácsó, tátogat, tátri, tábirtos. tacs, v. tács 1) dajkanyelven am. messze. távol. Tácsba menni, v. tátába. 2) tacskó (b) = csacskó, csacska. tag, (1), tagad, tagadás, tagadhatlan.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: V
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
va, elvont gyöke váj, vág, vál, vás, önálló szóknak, melyek nyilásra, szakadásra vonatkoznak. vacz, (1), hangut. vaczog (a fog), vaczogtat. vacz, (2), vaczok, vaczkalódik. V. ö. fész, fészek, fészkelődik. vad, vadon, vadas, vadász, vadít, vadúl, vadság. vád, vádol, vádolás, vádoló, vádos, vádoskodik. Hasonló a szláv: vadím, perlek.

217 cikk | 10 / 22 oldal