Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

ű
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
1) Ragozatlan gyökszókban megnyujtott ü, s jobbára ékvesztő, mint: fűz, füzet, füzek,füzes, tűz, tüzet, tüzek, tüzel, tüzes, szűz, szüzet, szüzek.2) Tájdivatos kiejtéssel a jobb hangzatu ő helyett használtatik: ű (ille), bűl (ből),rűl (ről), dűl (dől), bű (bő), kű (kő).3) Mint névképző eredetileg ő, mint: keserű keserő, seprű seprő, gyeplű gyeplő.
pech - préselés
Szótár » Eszperente szótár
pech peches pecsét pehely pékség pele penészes pengetés péntek pénz pénzegység pénzember pénzérmék pénzrendszer pénztelen pepecsel per perem perje permetez petefészek petty pettyes pettyez precedensek prémes préselés
á
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
A magyar hosszu á hang, a magosságot tekintve általában a rövid nyilt ă hangnak felel meg,azaz a közbeszéd általán véve a hosszu á-t nyiltabban, magasabban ejti mint a rövid zárt ahangot, és csak némely tájbeszédben hallható a hosszú zárt à (= aó hasonló a terpedtangol o-hoz nor, for szókban) például: baatyaam.
vécé - vezetett
Szótár » Eszperente szótár
vécé vécécsésze vécékefe védelem védett vedlés védtelen vég végbél vége végeérhetetlen véges végrendelet végtelen végtelenség végtermék vegyes vegyeskereskedés végzet végzetes vélekedés velem vélt vemhes vendég vendégszeretet véreb verekedés véres veretlen vérkép vérmérgezés verseny vértestvér vérveszteség vérzés vese vésett veszedelem vesz...
III. o, ö.
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
E két hangzónak párhuzamossága nyelvünk hangrendében világos, s mind a gyökökre, mind a viszony ragokra és képzőkre kiterjed, mint: csom csöm csomor csömör, gomb gömb gondor göndör, gombocz gömböcz gomoly gömöly, csomoszol csömöszöl porzsol pörzsöl, bontok döntök bontom döntöm, bontson ...
II. a, ě, zártak.
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
Valamint a zárt a középhangot képez a nyílt ă és o között, úgy a zártě középhang a nyilt e és ö között: ă,       a,       o, e, ě, ö. A zárt a létezését a gyökökben föntebb már érintettük.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: G
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
gab, (1), gabona, gabonás, gabonátlan. gab, (2), v. gáb, hangut. gabos madár (galbula), gáborka, szarkagábor. gacs, gacsaly, gacsos, l. kacs, kacsos. gács, hangut. gácsér, gácséroz. V. ö. kacs, kács. gad, gadócz, halnem, lat. gadus. gag v. gág, lúdhang, gaga, gágog, gágogás. gág, 1) gágó am. tátott száju, 2) gajmó. gagy, hangut.
Nyelvhegyi hangokkal kezdődök:
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
«oó, csobány, csobolyó, csö6, csöbör, cíög, csögbog, fordítva: göcs, csök, csokor, csök =r tuskó,ctom, csórna, csomó, csömör, csont, csombók, csombolék, csombor, csőm, csöineg (forradás a fán)csömör, csőnk, csönköly (forgócsont), csömpöly, csombolék, csop, csopor, csoport, czom, czomb,rzompó, dob (egyszersmind hangutánzó), dobasz, dobzó, dobosz, dobon, döL, dobon, döbörke,doh, d...
A névszók birtokragozásáról.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
A birtokragozásban (azon kivttl, hogy az elülálló személynévmásoknak csak nyomós -bitás esetében van helyök, pl. én házam és házam, még pedig a többesben rövidült alakban : miház-unk, ti ház-átok, ő ház-ok) három fő elemet különböztetünk meg: a) a birtokképviselő szót,b) a tárgymutatót, c) a személyragot A birtoknév- és személyrag mindenkor nyilván ki vanfejezve.
recept - rezgésmentes
Szótár » Eszperente szótár
recept recsegtet reflexként refrén régebben régen régensherceg reggel rejtekhely rejtélyes rejtett rejtetten rejtvény rekedt rekedten rekedtség remegés remél remélt reménytelen reményvesztetten remete rémregény rémséges rend rendek rendel rendesség rendre rendszer rengeteg rengetegszer repedés repedezés reptér rés részben részeg részegség r...

217 cikk | 13 / 22 oldal