Nyelvi érdekességek - Legolvasottabb cikkek

   

A személynévmások tárgyeseti és tulajdonító ragozása.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Az első személynévmás az egyes számban : engemet, a másodiké : tégedet, rövidültalakban : engem, téged.
nábob - nuncius
Szótár » Félreértelmező szótár
nábob gazdag indiaiak téli sportja. nadály a tengernek az az állapota, amikor sem apály, sem dagály nincs ( a spanyol „nada“ – semmi – szóból ). nadragulya bikacsapat. Nagy Elán az első sztahanovista, aki a hatalmas lendülettel fogott neki a munkának nagyapó Megáradt az Olaszok legnagyobb folyója nagybani kis leu.
A névszók birtokragozásáról.
A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
A birtokragozásban (azon kivttl, hogy az elülálló személynévmásoknak csak nyomós -bitás esetében van helyök, pl. én házam és házam, még pedig a többesben rövidült alakban : miház-unk, ti ház-átok, ő ház-ok) három fő elemet különböztetünk meg: a) a birtokképviselő szót,b) a tárgymutatót, c) a személyragot A birtoknév- és személyrag mindenkor nyilván ki vanfejezve.
III. o, ö.
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
E két hangzónak párhuzamossága nyelvünk hangrendében világos, s mind a gyökökre, mind a viszony ragokra és képzőkre kiterjed, mint: csom csöm csomor csömör, gomb gömb gondor göndör, gombocz gömböcz gomoly gömöly, csomoszol csömöszöl porzsol pörzsöl, bontok döntök bontom döntöm, bontson ...
II. a, ě, zártak.
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
Valamint a zárt a középhangot képez a nyílt ă és o között, úgy a zártě középhang a nyilt e és ö között: ă,       a,       o, e, ě, ö. A zárt a létezését a gyökökben föntebb már érintettük.
önhangzóval végződő melléknevek után.
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
. . 1) Az a, e megnyúlik, mint a főnevekben: csúnya csúnyák, buta buták, henye henyék, büszke büszkék.2) A szélső hangzók után a) Az i után nyílt a v. e: házi-ak, budai-ak, kerti-ek,pesti-ek, midőn főnevekké lesznek i s: Pápai-ak, Aradi-ak, Gömöri-ek, Teleki-ek; lábnyi-ak,anyányi-ak, felényi-ek, ölnyi-ek. b) Az «, ü után is nyílt a v.
ű
A magyar nyelv szótára » A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
1) Ragozatlan gyökszókban megnyujtott ü, s jobbára ékvesztő, mint: fűz, füzet, füzek,füzes, tűz, tüzet, tüzek, tüzel, tüzes, szűz, szüzet, szüzek.2) Tájdivatos kiejtéssel a jobb hangzatu ő helyett használtatik: ű (ille), bűl (ből),rűl (ről), dűl (dől), bű (bő), kű (kő).3) Mint névképző eredetileg ő, mint: keserű keserő, seprű seprő, gyeplű gyeplő.
Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: G
A magyar nyelv szótára » A gyökökről
gab, (1), gabona, gabonás, gabonátlan. gab, (2), v. gáb, hangut. gabos madár (galbula), gáborka, szarkagábor. gacs, gacsaly, gacsos, l. kacs, kacsos. gács, hangut. gácsér, gácséroz. V. ö. kacs, kács. gad, gadócz, halnem, lat. gadus. gag v. gág, lúdhang, gaga, gágog, gágogás. gág, 1) gágó am. tátott száju, 2) gajmó. gagy, hangut.
recept - rezgésmentes
Szótár » Eszperente szótár
recept recsegtet reflexként refrén régebben régen régensherceg reggel rejtekhely rejtélyes rejtett rejtetten rejtvény rekedt rekedten rekedtség remegés remél remélt reménytelen reményvesztetten remete rémregény rémséges rend rendek rendel rendesség rendre rendszer rengeteg rengetegszer repedés repedezés reptér rés részben részeg részegség r...
Nyelvhegyi hangokkal kezdődök:
A magyar nyelv szótára » Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben
«oó, csobány, csobolyó, csö6, csöbör, cíög, csögbog, fordítva: göcs, csök, csokor, csök =r tuskó,ctom, csórna, csomó, csömör, csont, csombók, csombolék, csombor, csőm, csöineg (forradás a fán)csömör, csőnk, csönköly (forgócsont), csömpöly, csombolék, csop, csopor, csoport, czom, czomb,rzompó, dob (egyszersmind hangutánzó), dobasz, dobzó, dobosz, dobon, döL, dobon, döbörke,doh, d...

217 cikk | 13 / 22 oldal