Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - Rejtett, de felismerhető értékeink

   

 
A magyar mesékben gyakran találkozunk a ládikó fogalommal: cifra ládikóval és kopott ládikóval.Mi az érdekes? A főhős mindig a kopott ládikóban leli meg a kincset!Mire figyelmeztet ez? Lám, a belső a fontos - a külső látszat szerinti felületes értékelés félrevezető és csalóka lehet.
 
ERKÖLCS - KÜLDETÉS Mindezen összefüggések megértését keressük a következőkben. A magyar tudás elsősorban a nyelvben van jelen.A sorra kerülő első fejezet nyelvi fejtegetéseire azért lesz szükség, mert minden, a kezdetekből származó tudás és értékrend és az ehhez kapcsolódó küldetés kérdése csakis ősnyelvi tanulmányozások által válhat igazán érthetővé.

2 cikk | 1 / 1 oldal