Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - A magyar Szent Korona és értékrendje

   

 
Mitől szent a Magyar Szent Korona? - föl kell figyelnünk a szent jelzőre! Ahhoz, hogy a kérdésre válaszoljunk, tudni kell, hogy három típusát szoktuk megkülönböztetni a koronáknak. Az első a házi korona, a második az országló korona, a harmadik a beavató korona. A házi koronát családi körben is hordhatja a király.
 
(Olvasmány I., Kocsis István könyveiből, 4. részlet) (A hűségről folytatása) A Szent Koronát Istentől kapta - meghatározott céllal, meghatározott üzenettel - a magyar nemzet. A Szent Korona ezért szent. (…) ez az üzenet az Igazsággal van összefüggésben.
 
(Olvasmány Drábik János Uzsoracivilizáció című könyvéből) A Szent Korona államok, népek feletti nemes, azaz JOG-okkal rendelkező absztrakt hatalmi képződmény, és bonyolult jogi személyisége van.
 
Lecserélhetető-e? A Magyar Szent Korona lecserélhetetlensége a magyar történelemben annyira egyedi, hogy amikor az első, még hazai talajból sarjadt dinasztiánk, az Árpád-ház kihal, akkor egy kisebb kavarodás támad korona-ügyben. Az akkori pápa jelöltje, Károly Róbert, 1308-ra olyan helyzetbe kerül, hogy katonailag sikerül uralma alá hajtani az országot.
 
A Szent Korona színaranyból van, az ötvösségnek inkább égi, mint emberi mesterségével kör alakba öntve, oldalsó kerületén egyenlő közökben, háromszög alakú virágos csúcsok emelkednek ki körben, a négy szemben fekvő sarokban egymást kölcsönösen metsző bolthajtásokkal, melyek egy keresztben futnak össze, magán a kerületen pedig a homlokzati részen almát tartó Üdvözítőnk képmása, a...
 
A Korona képi rendszere - eltekintve az utólag rászerelt képektől - teljesen egységes rendszert alkot, melynek feladata az uralkodó beavatása során az Istentől kapott energia, a fény levezetése az uralkodó fizikai világába. A Koronán felül az Atya képe van.
 
( Olvasmány II., Pap Gábor előadásából, 4. rész) (Kétféle társadalom szerveződés: Hierachia folytatása) A hierarchikus rendszerű társadalomműködést egyetlen igazi veszély fenyegetheti, és az ellenzői minden esetben erre hivatkozva is támadják. A zsarnoksággá fajulás veszélyéről van szó. És itt jön a Szent Korona-eszme, illetve a rá épülő Szent Korona-tan lényege.
 
Az emberiség ma, szerte a világban, a demokrácia látszatát mutató, nagyhatalmi és háttérhatalmi, láthatatlan erők által is irányított zsarnokságokat szenvedi meg. Ekként a megmaradási és önvédelmi törekvésében hamarosan időszerűvé kell váljon egy olyan érték- és jogrendi átalakítás, mely hosszú távon megvédheti őt a mindenkori és mindenféle zsarnokságtól.
 
Látható, hogy a Szent Korona érték- és jogrendje magában hordozza azt a legmagasabb szintű mintát, mely egyedüliként lehet modellje egy társadalom természetes jellegű felépítésének és működtetésének. Ez a minta: a Teremtő Isteni Rend alapú, az „Igazság-Kegyelem-Törvény” működtette, „hierarchia és mellérendelés” jellegű szerves társadalmi rend.
 
(Olvasmány I., Kocsis István könyveiből, 5. részlet) (A Szent Korona misztériuma folytatása) Kocsis István egy interjúkötetben válaszol Ónody Éva kérdéseire. A Szent Korona tanát itt ekképpen fejti ki: - Jó, megpróbálhatom nagyon röviden összefoglalni. A Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya. Ő a legfőbb személyiség a magyar közjog bonyolult világában.

13 cikk | 1 / 2 oldal