Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - A család erkölcsi minősége

   

 
Közösségnek és nemzetnek is alapegysége a család. Ezért rendkívüli fontosságú a család minőségének kérdéseivel foglalkozni.  Mit értsünk családon? - Legszűkebben a szülők és gyermekek egységét jelenti. Tágabb értelemben egyik oldalon az apa szülei és testvérei, másik oldalon az anya szülei és testvérei is beletartoznak a család fogalmába.
 
Az együttélőknek az emberi közösségben, ennek mindenik alakulatában kölcsönösen kötelességeik vannak egymás iránt. Minél szűkebb a közösségben levők köre, annál szorosabbak a kapcsolatok, annál jobban egymásra vannak utalva, annál nagyobb mértékben megérzi a közösség mindenik tagja, hogy a többiek őiránta jól vagy rosszul teljesítik-e a kötelességüket.
 
A szülői gondolkodásnak az az alapvető tulajdonsága, hogy a gyermek benne a középpont, azaz mindig a gyermek állapota, magaviselete, jövője foglalkoztatja, mindent a gyermekre vonatkoztat; a szülői gondolkodású ember érzelmi világában a gyermeke iránti szeretet az uralkodó érzelem, innen származik öröm és fájdalom, aggodalom és megnyugvás; akarását, cselekvését is ez irányítja: ...
 
A gyerek, születése pillanatától rászorul környezetének gondozására, azaz szükségállapotban van. A szülői nevelés célja épp az, hogy gyerekei testi, értelmi, érzelmi képességeinek, készségeinek fejlesztésével és cselekvési lehetőségeinek növelésével együtt növekedjen felelős kötelességvállalása.  A képességek megléte egymagában nem elég a kötelességek teljesítéséhez.
 
A jó, röviden kifejezve: tudás, jellem és tett, ami ugyancsak a szellem, lélek és test (tett-cselekedet) összhangja. A szülői magatartás jó-rossz minősége döntő jelentőségű a család minőségének jövőbeni kimenetelében, mert a még ki nem alakult gyerekek elsősorban szüleiktől veszik át ember-minőségi mintájukat.
 
A család tagjainak - a szülőknek és a kisebb-nagyobb gyerekeknek - az egyéni képességeiktől függően, különböző mértékűek kötelességeik és jogaik. Ebből adódik, hogy már a család sem működhet belső hierarcia nélkül. A családi hierarchia csúcsán az apa-anya páros áll, akik a család összetartói is. Ők a felelős mag.
 
A gyerekek felelős magatartásának kialakítási folyamatába akkor csúszik hiba, mikor a szülő a képesség és kötelesség figyelembe vétele nélkül többletjogokat kezd adni gyerekének a családi hierarchiában. Ez, a gyerekben hamis önképet alakít ki. Elkezdődik az önmaga túlértékelésével együtt környezete lebecsülése.
 
Ha a család vezető magjának minősége jó, és nevelési módszere is jó, akkor a család minősége a jó irányba fejlődhet és megsokszorozódhat. Ha a szülők emberi minőség mintája rossz, gyerekeik révén általában a rossz minta sokszorozódik.  A jövőért is felelős közösségek a fenti jelenséget nagyon komolyan kell vegyék.
 
A gyerekek növekedésével erősebbek lesznek a külső hatások. A nevelés alapozását a családból kapja, de mindezt kiegészíti, és egyre határozottabban felülírhatja a külső hatás. Ez lehet jó.
 
Lévén a család célja a gyerekek jövőjének biztosítása, ezért szükséges tudatosítani a gyerekekben a megmaradás mindenkori alapértékeit. Sok minden más nélkül lehet élni, de ezek nélkül az emberi minőség és lét rövid időn belül megsemmisülhet. A társadalom Istentől elrendeltetett alapegysége és ősidők óta mindmáig a legbiztosabb alapokon álló közössége a család.

10 cikk | 1 / 1 oldal