Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - A világ jövője, a magyarság küldetése

   

 
„Ez a lélekcsoport, amely most magyarként él, egy feladatot kell végrehajtson: az Isten szolgálatát az isteni akarat megvalósításában, a más népek segítése, tanítása, a testi-lelki-szellemi gyógyítás, az akár önfeláldozó példamutatás révén.” Meséink is erről szólnak. Elindul otthonról a három királyfi. A két nagyobb kap mindent, a legkisebbnek semmi sem jut.
 
A magyarságnak, megmaradása érdekében tudatosítania kell ősi lehetőségeit. Ezt megmutatják hagyományai. Az ellene folyó sorozatos támadásnak ellenállni ezidáig is csak az Iker- és Nyilas-jegybéli tulajdonságaiból fakadóan tudhatott. A csengersimai református templom Nyilas-jegy mennyezetkazettája több mint két évszázad távlatából is üzen.
 
Európa bajban van, hisz folyamatosan pusztulnak nemzetei. Mi lehet ennek a magyarázata? Korábban rámutattunk arra, hogy a jónak az eredője az Isteni Rend, mely Igazság-Kegyelem-Törvény. Azt is igazoltuk, hogy a jó cselekedet értékteremtő, a rossz pedig értékromboló. De arra is rámutattunk, hogy mi módon megy végbe a rombolás folyamata és melyek ennek lehetséges formái.
 
Az emberiség ma nem észleli, hogy tulajdonképpen kegyelmi időket él. Ez a kegyelem: isteni kegyelem. Ha ezt nem érzi, annak csakis emberi okai lehetnek. A kegyelmi időszakokra jellemző, hogy minden földi lehetőség megadatik. Ez egyben próbaidő, de próbatétel is az ember számára, hogy mit kezd a fölös kegyelemmel, és hogy mennyire él vissza vele.
 
(Olvasmány II., Pap Gábor előadásából, 5. rész) (A Szent Korona és hatalomgyakorlás folytatása) „Aki a Korona ügyében tisztán lát, az a Kárpát-medence összes többi kérdésében is tisztán lát. Aki a Kárpát-medence kérdéseiben tisztán lát, az Európa összes további kérdésében is tisztán lát. Aki Európa összes kérdésében tisztán lát, annak nem sok nyitott kérdése lehet a világról.
 
(az előző részlet folytatása) Az Atilla-tisztelet rövidesen az egész keresztény világban el fog terjedni. Így értsük: ha megmarad a keresztény világ, akkor rövidesen vállalni fogja az Atilla-kultusz újjáélesztését. Ebből indulhatnak ki: nem azoknak a királyoknak kell szobrot emelni, akik kifosztották Rómát, hanem azoknak, akik kifoszthatták volna, de megkímélték.
 
(Olvasmány I., Kocsis István könyveiből, 11. részlet) (A trianoni pszichózisok rejtélye folytatása) Drámai helyzetek győztesei Drámai helyzetekben megtapasztalhatjuk a „szédítő biztonság” érzését. Azt az Erőt ismerjük fel, ami az elkárhozástól visszatart. Amiről most beszélünk, lehetséges, hogy felfoghatatlan.
 
Évekkel ezelőtt szerény kis könyv-ajándékban részesültem, Hívogató a címe. Mindössze huszonegynéhány oldalas és zsebre vághatóan piciny. Mégis számomra kedves ajándék lett. Miért? - Mert szembesített, elhívott és tudatos feladat elé állított. Mert nélküle, talán e könyv meg sem születhetett volna.
 
 Nagy Károly megkoronázása Van két érdekes festmény Európában, amelyek nem csak kiegészítik egymást, hanem történetük is igen érdekes. Bajorországi Lajost 1859-ben koronázták bajor királlyá. Ő megbízta Friedrich Kaulbach német festőt, hogy készítsen egy festményt Nagy Károly megkoronázásáról.
 
Először sírsz.Azután átkozódsz.Aztán imádkozol.Aztán megfeszítedKörömszakadtig maradék-erőd.Akarsz, egetostromló akarattal -S a lehetetlenség konok falánZúzod véresre koponyád.Azután elalélsz.S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.

11 cikk | 1 / 2 oldal